Kennekuck

[„To chce hypermangan a dát si pár koleček po parku.“]
- Kennekuck a její univerzální lék

Kennekuck byla Wookiee z Alaris Prime, lékárnice a později členka posádky Jolly Jedie. Ačkoliv se ve svém povolání orientovala jako málokdo a celou řadu chemikálií dokázala vyrobit i poslepu, byla velkým zastáncem přírodního výběru a k užití syntetických léčiv se uchylovala až ve chvíli, kdy selhaly byliny nebo jiné, přírodnější způsoby. Na pracovnici ve zdravotnictví byla taky překvapivě brutální, upřímná a nezřídka se uchylovala k černému humoru toho nejsuššího druhu.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 39 BBY v hlavním městě měsíční kolonie, přičemž její otec padl v koloniální válce s Obchodní federací. Její matka se snažila z ní vychovat příkladnou mladou dámu, ale příliš se jí to nedařilo a po třech letech zemřela na otravu z prošlých stimulantů, které koupila pod cenou. Kennekuck tak přišla o rodinu, ale místo sirotčince se jí ujal jeden hodný Wookiee, co po městě s pomocí dalších malých sirotků distribuoval drogy, především kashyyyckou koku. Nestěžovala si, byla z dětí jednou z nejlepších a vlastně se neměla vůbec špatně. Když začala válka klonů a městem se prohnala armáda Sev'rance Tann, její zaměstnavatel byl zabit jedním z bitevních droidů, ovšem Kennekuck na tom paradoxně vydělala, protože zaujala jeho místo a s trochou optimalizace si žila jako prase v žitě.
Neusnula však na vavřínech, investovala do svého vzdělání pro případ, že by se černý trh zhroutil, a při vaření drog dálkově vystudovala vysokou školu v Kachirhu, kde musela jenom mírně zfalšovat své neexistující vysvědčení ze střední školy. Za tři roky pak stihla to, co jiní nezvládnou ani za deset, a dostala i nějaký ten glejt, nicméně to už se schylovalo k pádu Republiky.

Občanská válka

Ještě pár měsíců se snažila udržovat černý trh při životě, ale s pokračující okupací a znárodňováním továren jí drasticky ubylo klientely a i ona byla nakonec nahnána jako otrok do chemické laboratoře. Míchala směs na nouzové světlice, pořádně zhubla a mohla být vlastně ráda, že je relativně kvalifikovaná, jinak by šla rovnou k lopatě.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byla naložena na transport a zamířila na Kashyyyk, kde měla být očipována a poslána na staveniště k Endoru. Na Tábor 52 však během jejich mezipřistání zaútočil Kashyyycký odboj a ona byla spolu se spoustou dalších zachráněna. Při útěku utrpěla lehčí zranění, ale na základně odboje v mlhovině Tyyyn byla dost při smyslech na to, aby se dokázala rozhodnout pro přesun na Jolly Jedie, kde tušila, že by se jí mohlo líbit. Sotva se pak rozkoukala, začala fungovat jako palubní lékárnice a svou minulostí se příliš nechlubila. Raffico ji sice prokoukl a zkusil z ní lehkým vydíráním vytřískat nějaké ty výhody, ale poslala ho do háje s tím, ať si nejdřív zamete před svým prahem. Po závodech na Raxusu Prime dala svůj hlas ve volbě nového kapitána Warrbrugovi a užila si obě svatby, po nichž těm s největší kocovinou s úsměvem doporučovala hypermangan a běhání v palubní zahradě. Když se u ní začal pro léky na astma podezřele často stavovat Shteffan, tušila, o co mu jde, ale protože si nemyslela, že by se takoví chlupáči měli rozmnožovat, brala to jenom jako rozptýlení a moc nadějně to tak pro něj nevypadalo.

d20

Scoundrel 3 / Scientist 2
STR 14 / DEX 10 / CON 12 / INT 16 / WIS 12 / CHA 15
Appraise +10, Bluff +10, Computer Use +10, Craft (medicine) +10, Gather Information +8, Forgery +8, Knowledge (biology, chemistry, technology, Wookiees) +8, Listen +8, Profession (chemist) +8. Spot +8
Street Smart, Shady Merchant, Alertness
Confidence, Area of Expertise (chemist)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License