Kellebrambora

[„Okousala bych si nudou uši do špičata… kdybych nějaké měla.“]
- Kellebrambora lamentuje nad svým zajetím

Kellebrambora byla Wookiee z Kashyyyku, známá a velmi talentovaná šperkařka a kovářka. Patřila k nejpohlednějším samičkám své generace, nicméně pro saze a spáleniny to mnohdy nebylo vidět. Měla šest sester, z nichž jedna se odstěhovala na Rakhuuun, a s manželem Kromwellem syna Krobarra.

Historie

Narodila se roku 652 BBY v Tyrvrarru a její jméno mělo odrážet úctu jejího otce k hlízkám, z nichž se vařil Tyrvrarrský rum. Její talent na kovařinu a výrobu šperků se projevil už v raném věku a jejích pět starších sester mohlo jen blednout závistí, protože nic takového neměly a musely se dobře vdát. Kellebrambora toho nicméně nijak nezneužívala a nadále žila skromně, pročež většinu vydělaných peněz posílala nejrůznějším spolkům, které se zabývaly osvobozováním Wookiů z trandoshanského otroctví.1 Její majetek tedy nijak zásadně nerostl, ovšem o to větší úctě se těšila a nemohla si stěžovat nejen na nedostatek zakázek, ale ani na nedostatek nápadníků, které musel její otec občas odhánět s kuší v ruce.
V roce 501 BBY potkala na trhu v Karrambaculleku Kromwella, tamního kováře, a ačkoliv byl o pár hlav menší a v porovnání s jinými nápadníky vysloveně podprůměrný, přeskočila mezi nimi taková jiskra, že to div nezapálilo celou vesnici. Ještě téhož roku se vzali, a protože oba její rodiče v tom roce zemřeli, přestěhovala se do Karrambaculleku a začala kovat v manželově kovárně.
Jedním z výsledků jejich společného úsilí byl v roce 420 BBY Snurrkův palcát a v roce 423 BBY syn Krobarr, který ale podědil jen část talentu obou rodičů.
V roce 411 BBY byli manželé při chytání mravenců woora na unikátní brnění z jejich tělíček napadeni otrokáři, Kromwell byl zabit a Kellebrambora zajata. Naštěstí se včas ukázalo, jak je šikovná, a tak nebyla okamžitě nasazena v uranovém dole na Sarininu, nýbrž za velké peníze prodána na Corellii, odkud se později dostala na Bespin, do právě dokončeného Oblačného města. Tam pracovala pro Hutta Rampu, a to až do roku 89 BBY, kdy zemřela na kombinaci stáří a chronické podvýživy.
Jeden z jejích výtvorů, rubínový prsten, se později dostal do sbírky krále Ozze a odtamtud do rukou Joyi Brannigan, která ho použila při stavbě svého světelného meče.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License