Kejchal

„Nepřátelé na dvanácti hodinách, pane!“
„Hmm, to je nejvyšší čas na oběd.“
- Stydlín a Kejchal před útokem

RC-31031, známější jako Kejchal, byl klon z Kamina, voják zvláštních jednotek a velící důstojník komanda Slyyyg Squad. Měl rád kashyyycké vindaloo, svou zbraň a svůj klid.

Historie

Před rozkazem 66

Klonovací válec opustil v roce 32 BBY a o dva roky později byl v biologických čtyřech letech spolu s dalšími 103 kadety svěřen do péče seržanta Rocca. Ten z nich v následujících letech cvičil elitní vojáky a Kejchal od něj stejně jako ostatní dostal přezdívku po trpaslíkovi z kashyyyckých pohádek, když se stal obětí kanadského žertíku a ochutnal porci brutálně přepepřených přídělů. Ačkoliv byl značně flegmatický a nejevil zájem o soutěžení s ostatními, vykazoval dostatečně slibné výsledky na to, aby byl později jmenován velitelem jednoho z útvarů. Se svými třemi podřízenými pak cvičil, co to dalo, ale rozhodně nepatřil mezi špičku, zejména proto, že se o to vůbec nesnažil.
V nemnohých chvílích volna studoval psychologii, aby byl efektivnějším velitelem, ale častěji s ostatními komandy sledoval zápasy KFL, na nichž jim seržant Rocco ukazoval některé méně standardizované taktické manévry. Rovněž mu po příhodě s pepřem zachutnalo pálivé jídlo a seržant mu byl schopný sem tam propašovat na Kamino trochu vindaloo, čehož si nesmírně cenil a rostl díky tomu do síly.
Při skupinovém cvičení s ostrou municí den před bitvou o Geonosis se mu stala nehoda a nešťastně odraženou střelou zabil Prófu od Shyyyo Squad. Protože Kejchala by Kaminoané za takovou chybu rozemleli na krmení pro aiwhy, vinu na sebe vzal seržant Rocco,1 který pak převzal Prófovu pozici a vykonával ji až do konce války klonů. Kejchal si zabití kolegy přirozeně vyčítal, ale hned druhý den byla Velká armáda Republiky potřeba a on spolu s ostatními komandy vyrazil ukázat, co v nich je.
Bitvu o Geonosis přežila i jeho skupina v plné sestavě, nicméně uznal, že oproti simulacím je reálné bojiště skutečně jiné – zejména proto, že tady venku se mu povedlo nezabít žádného kolegu.2 Když pak galaxii rozdělila válka, Kejchal se se Slyyyg Squad jen tak nezastavil a létal sem tam, povětšinou kvůli ničení droidů. Celkem si to užíval, protože díky tomu nemusel přemýšlet o budoucnosti, a jedinou vážnější krizi zažil koncem roku 20 BBY, kdy přišel o Stydlína, týmového ostřelovače. Dostali za něj sice náhradu, vzhledem k době až překvapivě rychle, nicméně ten nový byl vycvičen jiným Cuy‘val Dar, strašlivě aktivní a Kejchalovi jeho optimismus zpočátku strašně lezl krkem.
Pořádně se sehráli až v poslední bitvě války klonů, u Kachirha, kde se Kejchal znovu viděl se seržantem Roccem a některými dalšími komandy. Postříleli pár droidů, co se pokoušeli napadnout levé křídlo, ale než to stihl oslavit trochou místní kuchyně, přišly nové rozkazy přímo od nejvyššího kancléře. Kejchal s nimi neměl nejmenší problém a vlastně jediné, co mu zabránilo v jejich okamžitém vyplnění, byl žalostný nedostatek Jediů v okolí. Asistoval tedy pěšákům v pacifikaci místní populace a zanedlouho i se zbytkem týmu planetu opustil.

Občanská válka

Kejchal politickou změnu v galaxii absolutně neřešil, protože ostatně neměl jak, s povzdechem přijal nové označení IC-31031 a ještě nějakou dobu s týmem operoval v sektoru Mytaranor, kde pomáhali řešit hospodářskou kriminalitu. Ještě koncem roku 19 BBY při šťáře na Randonu zastřelil Geffrra, ale jeho loď stihla uletět, operace nebyla vyhodnocena jako příliš úspěšná a jednotka byla odvelena na Coruscant. Kejchal předpokládal, že je pošlou do důchodu, ale ve skutečnosti byli pověřeni novým druhem úkolů, naháněním a likvidací přeživších padawanů. Ačkoliv Kejchal ani nadále osobně žádného Jedie nezastřelil a vlastně ani na vlastní oči neviděl, byl jeho přínos k vysledování několika z nich shledán natolik klíčovým, že byla celá Slyyyg Squad v roce 16 BBY převelena pod Inkvizici, konkrétně pod mladou důstojnici Mirandu Lenico. Kejchal a jeho tři kolegové ji sice považovali za nezkušenou žábu, kterou bezesporu byla, nicméně neposlouchat ji by je ani nenapadlo a absolvovali spolu několik simulací a cvičení, z nichž většinu jejich důstojnice řídila na dálku.
Začátkem roku 15 BBY mu od Mirandy přišel soukromý a velmi neobvyklý rozkaz, aby se dostavil do její kajuty a nebral si brnění.3 Kejchal uposlechl, bez odmlouvání pomohl nadřízené důstojnici upustit páru a v následujících měsících si to ještě párkrát zopakovali, aniž by si od toho kterýkoliv z nich sliboval něco víc.
Koncem roku 15 BBY se Kejchal s kolegy účastnil akce na Kuatu, kde s Mirandiným řízením pomáhali vrchnímu inkvizitoru Hazzarovi dopadnout dva přeživší Jedie. Tentokrát už Kejchal jednoho z nich nejen viděl, ale po zběsilém nahánění po městě také zastřelil. Druhý byl obratem zabit inkvizitorem Hazzarem a Kejchal se vrátil na Citadelu, kde vyčkával na další úkol, aniž by ho velitelka jakkoliv potřebovala.
Roku 14 BBY vyrazil s Mirandou a Neryssou na Taanab, nicméně zatýkání Lempixe se neúčastnil a zůstal hlídat loď. V následujících letech si připadal méně a méně užitečný, ačkoliv byli posíláni na nejrůznější místa a často si zastříleli, a začal na sobě pociťovat následky urychleného stárnutí. Přesto se snažil vydat ze sebe maximum a v roce 10 BBY se účastnil zátahu proti povstalcům na Trantor. Jeho první návštěva obchodního domu se ošklivě zvrtla, všichni tři jeho kolegové byli zabiti4 a on sám vyvázl jen s odřeným brněním a obrovskou porcí štěstí.
Očekával, že bude poslán do důchodu, v lepším případě, nicméně přestože jeho kariéra komanda ten den skutečně skončila, armáda ho ještě odepisovat nechtěla. Kejchal dostal příležitost využít své zkušenosti a znalosti o Kashyyyku a stal se velitelem ostrahy v Táboře 27, kde zotročení Wookiové sbírali koku na výrobu Kokafoly. Kejchalovi taková práce moc nevoněla, ale viděl to jako ideální příležitost dožít ve službě a zároveň trochu pomoci krajanům seržanta Rocca, i když moc příležitostí k tomu neměl. Rozhodně ale instruoval svoje podřízené, ať při zatýkání případných uprchlíků používají co nejmenší násilí, což ospravedlňoval snižováním ztrát a tudíž i nákladů na chod zařízení.

d20

Soldier 6 / Scout 2 / Republic Commando 3 / Officer 1
STR 14 / DEX 1+ / CON 15 / INT 14 / WIS 12 / CHA 12
Diplomacy +15, Intimidate +12, Survival +12, Sense Motive +10, Bluff +8, Computer Use +8, Demolitions +8, Repair +8, Treat Injury +8, Listen +7, Spot +7
Improved Initiative, Armor Proficiency (medium, powered), Point Blank Shot, Great Fortitude, Rapid Shot, Weapon Focus (DC-17m), Track, Weapon Specialization (DC-17m), Endurance, Martial Arts, Defensive Martial Arts, Improved Critical (DC-17m), Jedi Hunter
Specialization (Squad Leader)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License