Keisell Swonn

“Ono je lepší se neptat jak se člověk ocitne v trávě …”
- Keisell Swonn

Keisell Swonn byla k Síle citlivá farmářka z Azoamu, která se proslavila zejména tím, že byla jediným kandidátem na studenta enklávy, který kdy nebyl přijat.


Jméno: Keisell Swonn
Rasa: člověk
Datum narození: 39 BBY
Planeta narození: Capza

Vzhled

Mladá dívka s blond vlasy věčně rozpuštěnými přes ramena. Nízká postava snadno zaměnitelná s dítětem.
Ráda nosila šaty a pod nimi kalhoty. Přes šaty nosívala pásek, který měla hodně utažený, aby bylo vidět, jak je hubená. Boty nosila vysoké, sedmatřicítky, z čistě praktických důvodů. S jakoukoliv zbraní v ruce vypadala poněkud směšně, ale vyznala se v nich.
Zvláštním znamením byl její postoj a tečka uprostřed čela. Prý to byla památka po matce, ale stejně tak mohlo jít o následek nějaké nehody.

Povaha

Keisell byla bez jakékoliv nadsázky nejdebilnější člověk v předaleké galaxii. A i v porovnání s většinou zvířat nedopadla moc dobře.
Byla strašně optimistická, až to některým lezlo na nervy. Nikdy moc nepřemýšlela, než něco řekla, a vlastně ani jindy. Nebyla moc asertivní, své názory si nechávala spíše pro sebe nebo je sdělovala šeptem, ale celkem špatně snášela přerušování uprostřed načnuté věty. Uměla se rychle uklidnit a nikdy nebyla na lidi dlouho rozzlobená, především proto, že byla diagnostikovatelně retardovaná a na křivdy okamžitě zapomínala.

Rodina

Otec Sally Swonn, rytíř Jedi.
Matka Vusda Tannjis, vesmírná pirátka.
Rodiče si nepamatovala, prarodiče nikdy nepoznala, sourozence neměla, adoptoval a vychovával ji Eviel Swonn, kterého povětšinou oslovovala strýčku,1 netušíc, že je to skutečně bratr jejího otce.

Důležité vztahy

  • Che a Gevara, dva dobrosrdeční Azoané, kteří si s ní občas hráli, když k jejímu strýčkovi přišli na nákup.
  • Důležitou roli v jejím životě hrál také Jackins Novakov, její zcela imaginární kamarád.

Dovednosti

Dokázala ničit stroje pomocí Síly, ale tato její schopnost byla ničím ve srovnání s její těžkotonážní debilitou.
Docela slušně tancovala a malovala, pročež obojím si přivydělávala, když si myslela, že nemají na chleba. Byla silně hendikepovaná tím, že vyrůstala na farmě, kde neměli základní technické vymoženosti moderní galaxie, a všechno pak pro ni bylo neznámé, a to například i splachovací záchod.2
Taky vzbuzovala u spousty lidí téměř neovladatelný ochranitelský komplex. Měla strašně špatnou paměť.

Životopis

Před rozkazem 66

Narodila se na planetě Capza, kde se její matka skrývala před spravedlností, a ačkoliv to později vypadalo, že ji někdo upustil na hlavičku, porod ve skutečnosti proběhl zcela standardně. V pouhých sedmi měsících věku však byla její matka dopadena, odsouzena k trestu smrti a Keisell se dostala do rukou svého otce, který si ji však jakožto rytíř Jedi nemohl nechat. Předal ji tedy diskrétně a bez vysvětlení svému bratrovi Evielovi, který ji po následujících dvacet let vychovával pro život na farmě na Azoamu a po několika marných pokusech naučit ji pravidla sabaccu s ní hrál aspoň pexeso.3 Během puberty mu často utíkala do nedalekého Porti a tancovala po stolech, což mu ale nijak zásadně nevadilo, protože byl laskavý a protože obecenstvem jí byli vesměs neškodní Azoané. S nimi se přátelila i ve chvílích, kdy zavítali na jejich farmu, a nic nenasvědčovalo tomu, že by snad zdědila kriminální geny své matky.
Největší zvrat v jejím životě přišel ve třetím měsíci války klonů, kdy Azoam napadla Obchodní federace. Keisell si z nějakého důvodu myslela, že byl její strýc zabit, utekla z domu a cestou potkala Champbaccu a Sagwen Aisling, kteří zrovna organizovali planetární odboj. Miraluka si všimla jejího potenciálu v Síle, a protože Keisell chtěla, byla po odražení invaze vzata do enklávy na Miu Leptonis IV, kde měla být učena.
Bohužel se už během úvodního pohovoru ukázalo, že je chronicky debilní,4 a hůl nad ní brzy zlomil nejen Neva Habili,5 ale i sám velmistr. Zjistil totiž, že na ni ani nedostane dotace z republikového fondu na výchovu mentálně zaostalých dětí, neboť počítač na základě IQ testů vyhodnotil, že je Keisell mládě bláťáka z Roonu, nikoliv člověk.6 Na přechodnou dobu byla svěřena do péče akademického odborníka na zvířata,7 ale ani to nedělalo dobrotu.8 Byla tedy záhy poslána zpátky domů, kde se jí opět ujal její strýc. Nebylo ani třeba jí mazat paměť, neboť na všechno zapomněla ještě během vyčerpávající cesty, na kterou jí velmistr věnoval papírek s nápisem "otoč mě" na obou stranách. Ze studentů si ji nějakou delší dobu pamatoval snad jenom Vooj-tae, a to ještě podvědomě,9 trvalou památkou na její pobytu v enklávě byl obrázek motýlů na stěně tělocvičny.
Zbytek války klonů strávila osvěžováním vzpomínek na fungování v domácím prostředí, protože toho za tu dobu venku hodně zapomněla.

Občanská válka

Rozkaz 66 přežila bez obtíží, nějakého převratu si ani nevšimla a dál fungovala na Azoamu jako děvečka pro všechno. Na to, že před válkou chtěla být nejvyšší kancléřkou,10 úspěšně zapomněla, stejně jako na spoustu jiných věcí. Sem tam strýčkovi přebarvila ovce uhlem na černo,11 aby se nenudil, ale chránila mu také dům před mravenci,12 což bylo fajn. Byla nesmírně šťastná,13, vůbec nepostřehla strýcovy snahy ji namluvit nějakému švarnému jinochovi z Porti a všechny nápadníky odradila, aniž by vlastně chtěla.
V roce 5 BBY jí poprvé přišlo, že jí v životě něco chybí, a roku 3 BBY se jí podařilo najít si práci v jeslích v Rultu. Když to Eviel slyšel, dostal z toho infarkt, ale jeho sípání nevěnovala Keisell žádnou pozornost a vyrazila do města, pěšky. Na svůj první den do práce tak dorazila o tři hodiny později14 a následně se dopustila dalších mnoha chyb, nicméně pro nedostatek jiných kandidátů s ní měli svatou trpělivost, nenechávali ji déle bez dozoru a po čtrnácti dnech, kdy v budově jeslí i spala, nakonec přeci jen zvládala základní úkony a dostala smlouvu na dobu neurčitou.
Když se na první dovolenou vrátila domů, zjistila, že strýček je pryč, chvíli tam na něj čekala a pak se vrátila do Rultu, kde pracovala i v následujících letech.

d20

Fringer 2 / Force Adept 3
STR 12 / DEX 18 / CON 13 / INT 5 / WIS 8 / CHA 17
Handle Animal +10, Tumble +10, Entertain (dance) +8, Ride +7, Craft (doodles) +6, Drain Energy +5
Artistic, Rogue Heritage, Run, Low Profile, Animal Affinity

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License