Keffka

[„Nebojte, mám nové bezbolestné kleště.“]
- Keffka lže pacientovi

Keffka byla šedohnědá Wookiee z Kashyyyku, zubařka. Kromě trhání a dalších triviálních úkonů zvládala zuby i nahrazovat protézami, v případě zájmu i dost sofistikovanými, a nesnášela zelenou kvůli její zcela zcestné reputaci pití, co údajně může nahradit ústní vodu. Byla jediným tvorem, kterého se kdy bál náčelník Churr.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 69 BBY v Karrambaculleku a do školy chodila k paní učitelce Channakyi. Tam se hodně kamarádila s Kaprichozzou, Hammachickem a Erris a učila se z nich nejlépe, i když sem tam taky přiložila ruku k nějakému tomu uličnictví. Rovněž chodila do Hadaře, ale spíš pro srandu než že by v tom tančení a zpívání byla nějak dobrá.
Jak tak postupovala ročníky, přišlo jí, že vesnický ranhojič Effedrin má poněkud mezery v jistých moderních odvětvích medicíny a přišlo jí jako dobrý nápad mu s tím pomoci, proti čemuž její rodiče ani v nejmenším neprotestovali. Z úspor dvou lovců jí zaplatili studium lékařské fakulty univerzity ve Rwookrrorro, kde si přivydělávala brigádou v malém servisu výpočetní techniky. I díky tomu se její studium trochu protáhlo, ale jakožto příslušnice dlouhověké rasy neměla kam spěchat.
V roce 44 BBY, již jako diplomovaná specialistka, se vrátila do rodné vesnice a začala si dodělávat praxi. Přes počáteční odpor domorodců se nakonec relativně osvědčila, jen byla často nucena pacientům lhát a vyhrožovat, jinak by je ani nedostala do ordinace. Protože pak většina vesničanů spoléhala na to, že Wookiům zuby dorůstají, začala se specializovat na výrobu multifunkčních implantátů a svého času se u ní stavilo několik agentů WN kvůli instalaci zubní kyanidové kapsle.
Ačkoliv si původně chtěla praxí získat titul plnohodnotného doktora, v primitivních podmínkách rodné vesnice ji to rychle přešlo a radši se starala o blaho ostatních, povětšinou kleštěmi či dřevěnou palicí. Až do konce války klonů žila pokojným životem pracující inteligence a jen občas ji někdo pokousal, častěji pacienti než Trandoshané.

Občanská válka

Imperiální okupace jí sice obstarala víc pacientů, protože spousta vesničanů skřípala zuby a měla z toho problémy, ale nadšená z ní rozhodně nebyla. Několikrát přiložila ruku k dílu a se zbraní v ruce pomáhala odrážet otrokářský nájezd. Navrhovala i pasivní obranu, kdy by se z reproduktorů v okolí pouštěl zvuk vrtačky, ovšem ten ve výsledku vadil víc domácím než útočníkům.
V roce 1 BBY byla společně s dalšími obyvateli vesnice zajata při hromadném zátahu, odvezena do Tábora 52 a očipována, aby se nebránila okopávání kashyyyckého chmele. Před upracováním k smrti ji zachránil kashyyycký odboj, který tři týdny po zničení Hvězdy smrti provedl velkou osvobozovací akci, a ona se tak dostal na základnu v mlhovině Tyyyn. Když se pak rozhodovala, co dál, přidat se k přítomnému dědici vesnického trůnu byla pro většinu karrambaculleckých včetně Keffky jasná volba.
Když jí však IM-62 krátce po příletu na loď vyoperovával inhibiční čip, došlo ke komplikacím a ona byl stejně jako několik dalších nešťastníků na několik dlouhých měsíců vyřazena z provozu. Probrala se až koncem ledna roku 1 ABY a musela projít delší rekonvalescencí, protože se jí nekontrolovatelně třásly ruce. Obtíže však překonala a posádka se mohla těšit, že se jí už brzy bude mít kdo podívat na zoubek.

d20

Tech Specialist 5
STR 14 / DEX 12 / CON 10 / INT 16 / WIS 15 / CHA 12
Treat Injury +14, Profession (dentist) +12, Craft (dental implants) +10, Knowledge (biology, medicine, Wookiees) +10, Computer Use +8, Disable Device +7, Intimidate +6, Repair +6
Surgery, Skill Emphasis (Treat Injury), Cybernetic Surgery
Instant Mastery (Computer Use), Tech Specialty (Medical Specialist), Expert (Profession (dentist))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License