Kechupp

[„Ahoj, já jsem Kechupp a jsem vegan.“]
- Kechupp se představuje

Kechupp byl Wookiee z Kashyyyku, řezník a taxidermik, později člen posádky Jolly Jedie. Byl tmavě zrzavý a trpěl na spontánní epistaxe.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 69 BBY v Ittummi, do rodiny tehdejšího mistra řezníka. Reálně byl jeho otcem loupežník Sarkafarcca, o čemž se však Kechupp nikdy nedozvěděl. Ve škole měl trochu problém s učením a učitelé ho často nechávali po škole, zejména za časté psaní neslušných básniček starším spolužačkám. Kamarádil pak zejména s Tattarcou, rovněž tajnou dcerou Sarkafarccy, a společně velmi vynalézavě prudili Rampepurrdu, načež se spolu poslední den školy vyspali. Malér z toho sice naštěstí nebyl, jakéhokoliv druhu, a ani se o tom nikdo nedozvěděl. Školou tedy prolezl jen s velmi odřenýma ušima a s přihlédnutím k tomu, že v devítce během ročníkového projektu v pracovních činnostech vypěstoval největší rajče, ale na řezničinu naštěstí moc papírů nepotřeboval a papírový otec mu všechno vysvětlil dostatečně dopodrobna. Kechupp se tak mohl již krátce před dosažením plnoletosti věnovat porážení nerfů a dalších zvířat, která pak zájemcům i velmi obratně vycpával. S radostí se věnoval kuchání a bourání masa, ve vycpávání divokých zvířat, co mu přinesli lovci, a po večerech chodil ke Dvěma ryykům, kde se sice s Tattarcou vídali, ale nic spolu neměli, protože za to nechtěl platit. Postupně se specializoval zejména na taxidermie, protože řeznictví stále zvládal obstarávat jeho otec, a dostal pár zakázek i od několika Trandoshanů ze Zsr'lra, které však promptně odmítl.
V roce 21 BBY šel zrovna z hospody domů, když mu na hlavu spadla wroshyrová šiška a on zcela přehodnotil svůj postoj k životu.1 Stal se veganem, své zaměstnání pověsil na hřebík a od té doby hlavně sral rodiče a místní.

Občanská válka

Než ho stihl zabít nějaký masožravý berserker, přišla imperiální okupace a s ní i větší nutnost držet za jeden provaz. Kechupp sice i nadále odmítal vzít sekáček do ruky a téměř každý den se kvůli tomu hádal s otcem, ale přispěl k obraně města vysazením některých rychle rostoucích, přirozeně maskovacích druhů popínavých fazolí a ostatní ho za to alespoň tolerovali. V roce 2 BBY však byl při nočním sběru bylinek na salát zajat, očipován a zapojen do nucených prací v Táboře 52. Společně s další spoustou otroků okopával kashyyycký chmel, nejedl maso a tři týdny po zničení Hvězdy smrti byl zachráněn kashyyyckým odbojem. Kechupp se pak ze základny v mlhovině Tyyyn přestěhoval na Jolly Jedie, protože slyšel, že tam žijí z vlastního zemědělství, a byl jedním z prvních pacientů, kterým IM-62 odoperovával inhibiční čip. Operace však neproběhla hladce a Kechupp strávil nějaký čas v umělém spánku, než se medidroidovi podařilo ošetřit jeho nervové synapse tak, aby nehrozilo jejich poškození. Povedlo se to až začátkem ledna roku 1 ABY a i když jeho postižení způsobené pádem šišky přetrvávalo, stejně se rychle zorientoval. Od ostatních zachráněných z Ittummi zjistil, že oba jeho rodiče zemřeli při obraně města, a bral to jako trest za ty hromady masa, co kdysi dávno snědl.
Aby to odčinil, stal se jedním z nejhorlivějších pomocníků Michurrina, který ho za jeho angažovanost místy až proklínal. Pomáhal ale s roubováním, řízkováním i křížením a kdyby se nesnažil u ostatních vyvolat výčitky z toho, že jedí krevety a další živé tvory, nejspíš by byl docela oblíbeným členem posádky. Takhle se s ním mimopracovně bavila víceméně jenom Tattarca, jejíž soukromí respektoval a nic na ni neprozradil.

d20

Scoundrel 1 / Tech Specialist 3
STR 14 / DEX 13 / CON 14 / INT 14 / WIS 14 / CHA 12
Craft (taxidermy) +14, Appraise +8, Intimidate +8, Profession (butcher) +8, Bluff +7, Knowledge (anatomy, botany, wilderness lore) +6, Spot +6, Disguise +5, Gather Information +5, Treat Injury +5
Merchant Trader, Skill Emphasis (Craft (taxidermy)), Persuasive
Instant Mastery (Knowledge (botany))

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License