Kato Morial

„Víte vy vůbec, kdo já jsem? Jsem Algernnon de Bray, princezna ze Sithu, a tohle není jen tak ledajaký dárek. Je od hraběte Dooku.“
„A já jsem admirál Kato Morial a v téhle flotile je mé slovo zákon, který nemohou zvrátit ani Sithové a už vůbec ne nějaký prototyp vydávaný za dar.“
- Algernnon de Bray a admirál Kato Morial

Kato Morial byl neimoidianský admirál Konfederace nezávislých systémů, velitel lodi Old Spice. Měl ženu Parlii, zbožňoval houbový čaj a většinou historiků byl považován za nejodvážnějšího Neimoidiana, jaký kdy žil.

Historie

Narodil se roku 81 BBY na Neimoidii a když dorostl do humanoidní formy, chtěl prorazit v armádě. Byl schopný a cílevědomý, a tak se mu nakonec povedlo jako jednomu z deseti nejlepších kadetů být přijat na vojenskou univerzitu na Cato Neimoidii. Po dokončení studia dostal hodnost kapitána a velení nad křižníkem, který bránil neimoidianské kolonie a obchodní cesty. Byl úspěšný, do střetů s piráty a dalšími invazivními silami šel odvážně a s vervou a slavil několik slavných vítězství, které mu vynesly až hodnost admirála.
Roku 48 BBY byl na ceremonii udávání vyznamenání místokrálem a tam jej okouzlila kartografka Parlii, která dostala vyznamenání za objevení a zmapování zkratky na Commenorský tah. Vyzval ji k tanci a celý večer si povídali. Oba studovali na Cato Neimoidii a oba byli v neimoidianské společnosti něčím výjimeční, a tak se měli od čeho odrazit a proč navázat vztah.
Roku 47 BBY ji požádal o ruku a vzali se. Do líhní na Neimoidii pak přispěli několika larvami a následně se věnovali kariéře.
Na začátku roku 22 BBY zjistil, že má Parlii nádor na mozku, a ona začala podstupovat léčbu. V dubnu už na tom byli kvůli léčbě finančně tak bídně, že Kato musel vstoupit do řad Konfederace nezávislých systémů, aby si mohli nákladnou léčbu dovolit.
V prvních týdnech války klonů byl převelen na Miri Laris II, kde měl dohlížet na podzemní droidí továrny, menší vesmírné doky a komunikační uzel pro celý sektor Askarian. Rovněž pokračovat v budování nové orbitální stanice, která by sloužila pro výrobu velkých válečných lodí.
To mu pokazil rytíř Jedi Jessie, který dostal od republikového velení za úkol planetu obsadit. Následovalo několik střetů a Kato byl donucen k ústupu. Když se vrátil s posilami, rozdrtil republikový odpor a dal rytíři možnost vzdát se. Jessie obratem vyjednal volný odchod svých mužů a nabídl se jako rukojmí.
Ke Katovu překvapení mu nepřišla žádná odpověď na žádost o výkupné či výměnu rukojmích za Jessieho a když o tom Jediho informoval, ten rezignoval a nabídl Katovi, že se stane jeho osobním strážcem.
Ještě během prvního roku války se na Old Spice zastavila Algernnon de Bray a Jessieho si převzala. Kato byl nadále během války aktivní, ale roku 20 BBY si vzal na týden dovolenou, strávil s Parlii dva dny a doprovodil ji do kliniky eutanazie. Pak zařídil pohřeb a vrátil se na frontu.
Roku 19 BBY, když obdržel zprávu o kapitulaci Konfederace, si nalil sklenici Tarikoffu, vychutnal si ji a pak se zastřelil osobním revolverem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License