Kastos Voka

Kastos Voka byl mladý a nerozvážný Trandoshan, kterého jednou strašně zmlátil Wyrrgy1. Jeho přežití bylo přinejmenším nejisté.

005055.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License