Kastos Voka

Kastos Voka byl nejkratší figurka v dějinách našeho universa, mladý a nerozvážný Trandoshan, který jednou provokoval Wyrrgyho a ten ho pak strašně zmlátil.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License