Kashyyyk

Kashyyyk byla planeta ve stejnojmenné soustavě ve Středním pásu, domovský svět Wookiů a tedy i Wyrrgyho. Jeho povrch byl tvořen deseti kontinenty, z nichž nejdůležitější byla Iwrropa na severní polokouli, a množstvím povrchové vody s výraznými polárními čepičkami. Povrch byl do značné míry porostlý wroshyrovými lesy, ale bylo tam i dost jezer, hor a dalších terénů. Měl tři měsíce, Angakkuck, Choccapic a Manitoo, a extrémně komplikovaný ekosystém, v němž žili bizonomuti, hrochomuti, mšicomuti, žábomuti, další spousta více či méně zubaté zvěře a navrch ještě přes šedesát milionů chlupáčů. Města a vesnice se těšily velké míře autonomie a vládli tam většinou náčelníci, jenž byli často i volení. Celoplanetární problémy se řešily na sněmech náčelníků u Poradní skály.

Města a vesnice

Na Iwrropě

Na ostatních kontinentech

  • Awrathakka
  • Thikkiiana

Historie

Planeta byla od samého začátku bohatá na biosféru a už v době geologického mládí ji obývali četní dinosauromuti. Evoluční tlak tam byl extrémně vysoký, první inteligentní chlupáčové se tam vyvinuli kolem roku 50 000 BBY a zpočátku obývali hlavně vnitrozemí, kde se v husté vegetaci lépe ukrývali před predátory. Svět si posléze vyhlédli dávní Rakatové, kteří se ho snažili využít pro zemědělství, ale jejich teraformování po rozpadu Nekonečného impéria ještě nějaký čas nekontrolovaně pokračovalo a vegetace trochu přerostla. Wroshyry záhy zastínily i většinu hor a způsobily vyhynutí dinosauromutů, kteří se mezi nimi nedokázali pohybovat. Wookiové té éry žili v Zemi stínů, kde si zpočátku díky inteligenci vedli docela dobře, ale kde postupně začínalo jít o život.
Civilizace se tam začala formovat po roce 20 000 BBY, podle legend v dobách, kdy praotcové jako Angakkuck, Choccapic a Manitoo vyvedli své kmeny z již těžko obyvatelné Země stínů do bezpečí wroshyrových větví. V následujících staletích tam vznikla a zase zanikala celá řada menších království, která se postupně začala spojovat do větších celků s vnitřně relativně jednotnou kulturou. Kolem roku 6000 BBY existovala na Iwrropě tři hlavní, pod vládou rodů Chimalli, Nanwook a Shoshon, a čtvrté, které spolkl hrochomut.1
Ačkoliv se planeta nacházela ve stejné soustavě jako Trandosha, Wookiové a Trandoshané o sobě dlouho nevěděli. Ke změně došlo koncem šestého tisíciletí, když Bacca našel v lese trosky vesmírné lodi a když Arrowacca v roce 5104 BBY navázala kontakt s jednou amatérskou rádiovou stanicí na Trandoshe. Ještě dva roky trvalo, než se zástupci obou ras mohli potkat, protože museli nejprve s využitím technologie z vraku postavit vlastní lodě, a první osobní kontakt dopadl tragicky. Wookijský zástupce Savanucca sice na sousední planetu dorazil v míru, ale jako pohoštění mu nalili víno, což vzal navzdory prémiové značce jako smrtelnou urážku a okamžitě se vrátil domů. Nedorozumění se později vysvětlilo, ale nevraživost pak provázela obě planety po celou jejich historii a asymetrické urychlení technologického pokroku zároveň způsobilo pozdější dominanci Iwrropy nad ostatními kontinenty.
Do zbytku galaktické společnosti se ale Wookiové začlenili velmi harmonicky, jen se kvůli přísunu cizinců museli vypořádat jak se zavlečením nových chorob, tak s tím, že začali být některými korporacemi vnímáni jako ideální otroci. Relativně úspěšně se ale bránili, požádali o členství v Republice a kolem roku 4200 BBY tam přiletěli první pozorovatelé, načež byl vybudován Kashyyycký chrám.
Kolem roku 3900 BBY už měli spoustu lodí, byli schválenými členy Republiky a dokonce úspěšně kolonizovali nedaleké planety Kwookrrr a Rakhuuun. Iwrrropská dominance nadále trvala a planetu v té době reprezentoval náčelník Rwookrrorro, kde převzali vládu příslušníci rodu Cherwooků s podporou Appachů.
V dobách před válkou klonů zastupoval Kashyyyk v republikovém Senátu senátor Yarua, ale otrokářské nájezdy pokračovaly a po nástupu Impéria byl zotročován systematicky. Kolem bitvy o Yavin byla velká část populace vybavena inhibičními čipy a o její osvobození se pokoušelo několik významných Wookiů, mezi nimi Gerronimo, Šošonský král a Tarfful.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License