Kashyyycký odboj

Kashyyycký odboj byl lokální organizací wookijských bojovníků i civilistů, kteří v soustavě Mytaranor aktivně bojovali proti imperiální nadvládě, zotročování a trandoshanské šikaně.
Její fungování bylo silně limitováno nepřetržitou blokádou imperiální flotily a instalací inhibičních čipů do všech obyvatel Kashyyyku. Byl decentralizovaný a skládal se z několika buněk, které vedli jejich velitelé a které měly pouze společný dlouhodobý cíl; v případě zajetí nějaké buňky tak nedocházelo k vyzrazení a pohřbení ostatních skupin.
Odboj působil po celém Kashyyyku, části Alaris Prime a po zničení první Hvězdy smrti i částečně na Trandoshe.
Nejprominentnější buňkou byla ta spadající pod Šošonského krále, která se zaměřovala na akce v oblasti od Kachirha až k Zhamberrku. Hlavní velitelství Šošonského krále se nenacházelo na povrchu Kashyyyku, ale v mlhovině Tyyyn ve staré vesmírné stanici ještě z dob zubatých válek. Členy nebyli jen Wookiové, ale i jiné rasy, dokonce i několik Trandoshanů.

Historie

Základy odboje byly položeny 15. 5. 19 BBY hned po rozkazu 66, kdy klonoví vojáci obrátili zbraně proti Jediům a s nimi i proti mnoha Wookiům. Zpráva o zradě klonů se poměrně rychle rozšířila a po celém Kashyyyku se začali, někde jednotlivci, jinde celé skupinky, připravovat na nejhorší.
Od Tyrvrarru východně až k Ittummi zprávu o zlých časech předali mistr Jedi Champbacca, rytířka Karnis a její padawan Simbacca, což byl důležitý čin, neboť vesnice, které jejich varování vyslyšely, se byly schopné připravit. Když pak Kanrryuh zformoval tamní buňku kashyyyckého odboje, měly dostatek zbraní a zásob k vedení dlouhé partyzánské války.
Dne 18. 8. 19 BBY se Šošonský král se svými bojovníky účastnil bitvy u Krákavé skály, která se zapsala do historie černým písmem. Mnoho dobrých mužů i žen padlo a nahradit je trvalo několik let.
Roku 14 BBY se Šošonskému králi podařilo osvobodit Boyarra, veterána zubatých válek. Ten jim řekl o základně v mlhovině Tyyyn, na kterou se přesunuli a udělali z ní své hlavní velitelství.
Dne 23. 8. 9 BBY pomohli s osvobozením Dasdaxe a Kirliana Merlota z imperiální tvrze Rancor River.
V roce 8 BBY se tři členové odboje podíleli na osvobození mistra Jedi z Lictoru a obětovali se, aby mohla být mise úspěšně dokončena.
Roku 7 BBY byl Šošonský král zajat na Kafrene a odvezen do kesselských dolů. Ještě téhož roku se mu podařilo uniknout a vrátit se k odboji.
Roku 0 ABY, tři týdny po zničení Hvězdy smrti, podnikl Šošonský král smělou akci, při které byla narušena dodávka otroků z Alaris Prime na staveniště druhé Hvězdy smrti u Endoru a při které byl zničen Tábor 52 a přilehlé chmelnice, což mělo za následek rapidní pokles morálky imperiální mužstva kvůli výpadku v dodávce kvalitního piva. Podařilo se osvobodit přibližně 700 chlupáčů, z toho 300 se přidalo k odboji kapitána Křupky a zbytek k Šošonskému králi.
Dne 12. 8. 0 ABY přistál na palubě odbojářské stanice Chlupatý kaktus, na jehož palubě přivezl Demonbacca svého bratrance a Kanryho bratra Wyrrgyho. Ten byl v kómatu uložen na bezpečném místě, odbojáři k němu jako bolestné dostali loď se vším všudy a jejich řady posílilo i zhruba dvě stě dvacet uprchlíků z Atalay.
Dne 26. 2. 1 ABY bylo stvrzeno spojenectví mezi odbojem Šošonského krále a rráholeckými loupežníky.

Známí členové

@ značí člena, který se 31. 3. 0 ABY přesunul na Jolly Jedie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License