Kashyyycký chrám

Kashyyycký chrám byl jednou z enkláv Řádu Jediů mimo hlavní planetu, konkrétně na Kashyyyku, jen pár kilometrů na sever od města Ittummi. Byl vybudován před mandalorianskými válkami a přečkal i první velkou čistku, ale později se jeho provoz ukázal jako příliš nákladný a od té doby vesele chátral, až z něj koncem války klonů nezbylo téměř nic.

Poloha a uspořádání

Stavba sestávající z pěti obestavěných wroshyrových kmenů svým uspořádáním nápadně připomínala hlavní Chrám na Coruscantu. Čtyři periferní mířily každá na jednu světovou stranu a uprostřed čtverce se nacházelo centrum s místností lokální rady. Všechny kmeny byly částečně vydlabané, ale pořád živé, a jejich vnitřky fungovaly jako točitá schodiště, po nichž se návštěvníci pohybovali mezi jednotlivými patry budov přilepených zvenku na kůru.

  • Jižní věž byla vyhrazena hangáru, kde mohly pohodlně přistávat menší lodě až do velikosti republikového konzulárního křižníku. Řídící místnost se táhla po celé vnější délce kmene, přístaviště bylo zastřešeno a kromě mnoha provazových žebříků odtamtud vedl do centrální budovy i jeden můstek z prken, který se však zřítil už dávno před znovuobjevením chrámu.
  • Ve východní věži se nacházely ubikace všech obyvatel akademie. Kromě tří vysloveně luxusních apartmánů pro ctěné návštěvy a trochu honosnějších pokojů pro mistry šlo o spartánské ubytování a spousta místností nebyla díky nízké využívanosti chrámu nikdy obsazena. Významnou se stala jedna z chodeb, kam odvážná omladina z Ittummi chodila psát svoje nejtajnější přání v naději, že se jim splní. Za šedesát let takového vandalismu byla stěna pokryta úctyhodným množstvím rytin, vzkazů a obrázků.
  • Prakticky celou severní věž zabíraly tělocvičny, kde se učedníci učili šermovat, a taky tam byla celkem velká ošetřovna.
  • Do západní věže pak přišlo všechno to, co se jinam nehodilo, především knihovna, dílny a výpočetní středisko.
  • V centrálním kmeni se nacházela hlavně zasedací místnost devítičlenné rady akademie, a to na nejspodnějším patře. Patra nad ní pak byla vyhrazena jak administrativě, tak meditačním místnostem, učebnám a konferenčním sálům.

Sousední věže byly propojeny množstvím provazových můstků, přičemž nejvíc jich vedlo mezi okrajovými věžemi a centrálním kmenem.

Historie

Základy chrámu byly na lokálním uzlu Síly položeny v roce 4200 BBY a s výstavbou pomáhaly dobrovolnické brigády Roztočů z Rwookrrorro, z nichž v některých byl během práce odhalen potenciál v Síle a oni se tak stali první generací učedníků. Navzdory masivní náborové kampani však v akademii nikdy mnoho domorodců nestudovalo a nováčky bylo třeba importovat.
První větší útlum přišel s mandalorianskými válkami, kdy akademii kolem roku 3970 BBY opustila i část rytířů a mistrů, kteří následně padli na bojištích. Až do roku 3956 BBY pak enkláva fungovala jen s minimální osádkou a s příchodem čistky na konci temných válek byla poprvé opuštěna.
V roce 3928 BBY byla jejím obnovením pověřena rytířka Aywen Aisling, knihovnice a řemeslnice, která se svého úkolu zhostila se ctí, akademii opět zprovoznila a v roce 3914 BBY se stala mistryní a členkou tamní rady. Ještě později rozvířila klidné vody skandálem, neboť se jí tam narodilo dítě, ale ve funkci zůstala. V roce 3880 BBY, ještě během jejího působení v radě, infiltrovala akademii Darth Nyfe, ale Aywen se podařilo ji v sebeobraně zabít. V roce 3841 BBY ukryla v dutině před místností rady svůj holocron a ten tam v následujících stoletích zarostl.
Již krátce po její smrti padlo rozhodnutí chrám pro vysokou prodělečnost zrušit, jeho zbývající obyvatelé se přesunuli na Coruscant a stavba začala chátrat. Kromě oportunistů, kteří si vydělali vyrabováním tamního zařízení, se tam začala stahovat i kashyyycká fauna, ruiny se staly nebezpečnými a obyvatelé Ittummi svým dětem raději říkali, že tam straší, aby je odtamtud drželi dál.
Od roku 83 BBY se tam na průzkumné výpravy vydával Champbacca, který si hrál s nalezenými součástkami a našel amulet Aywen Aisling, a to navzdory zákazům rodičů. Těm o pár měsíců později došlo, že mu v tom prostě nedokážou zabránit, jeho matka si stěžovala u náčelníka Kichinally a ten kontaktoval Chrám na Coruscantu s tím, jestli by si po sobě nechtěli konečně přiletět uklidit ten tisíce let starý bordel. Jediové poslali rytíře Dooku, aby situaci obhlédl, ale Woorwal mezitím stihl sebrat své dva kamarády, Hektora a Zaarubaccu, a vyrazil ve stopách svého syna.
Vyslaného Jedie na místo doprovázel sám náčelník, protokolární droid L-2PO, jeho bratr Kuahtemock a dalších několik Wookiů, ale rytíř jim nakázal hlídat vznášedlo a trojici s dítětem zachránil sám. Během jeho návštěvy byl chrám zvenku ještě obdivuhodně zachovalý, jen střechy pokrýval mech, většina můstků byla přetrhaná a interiér byl beznadějně vyrabovaný, s mnoha místnostmi na pokraji zhroucení. I proto pak radě doporučil, aby nechala enklávu v poklidu dohnít, zejména s přihlédnutím k tomu, že jejího největšího narušitele s sebou přivedl do Chrámu.
O pár let později se tři z věží během bouře zřítily a kromě centrální zůstala použitelná už jen ta východní s ubikacemi. Tou dobou už ji využívali místní odvážlivci k psaní přání do stěny.
Krátce po vydání rozkazu 66 navštívili chrám Taco Donos a Siona, kteří hledali a chtěli zabít mistra Yodu. Silná aura místa a tamního uzlu je přiměla se domnívat, že to je právě stařičký mistr, ale místo něj narazili na Champbaccu, který se tam po šedesáti letech vrátil. Následoval souboj na meče, během nějž nejprve na střeše obytné budovy zemřela Siona, později pak v místnosti rady i Taco. Soubojem zdemolovaná ruina se následně zřítila do hlubin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License