Karrotka

Jednorannej kulomet už tu nebyl celé roky, ale stejně by ses mi mohla hodit…“
- majitel klubu U růžové kočičky při najímání Karrotky

Karrotka byla zrzavá, skoro až oranžová Wookiee z Nar Shaddaa, prostitutka, pasačka katarnů a později členka posádky Jolly Jedie.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 35 BBY v Morporku na Nar Shaddaa a v tamním slumu náležitě strádala. Ačkoliv jí rodiče často tvrdili, že je možná právoplatnou dědičkou kashyyyckého trůnu, protože ji našli jako nemluvně u mrtvol turistů z Kashyyyku, nespoléhala na to a už jako malá začala do rodinného rozpočtu přispívat vysloveně nearistokraticky - nejprve krádežemi, ale ve čtrnácti se nechala zaměstnat v klubu U růžové kočičky. I její adoptivní rodiče pak někdo zamordoval, ale celkem rychle se s tím smířila a našla si oporu v Zylvarrovi, starším Wookiovi rovněž z Morporku, který U růžové kočičky chvíli dělal vyhazovače.
Ještě během války klonů se na ni ale usmálo štěstí, ona se štěstím vyhrála slušnou sumu od jednoho opilého lovce odměn a rozhodla se, že se se Zylvarrem podívá na domovskou planetu své rasy, kde by mohli oba najít nějakou slušnější práci.
Na začátku roku 19 BBY se na lodi kurýra Pastara dostali do Kachirha, kde se jejich cesty sice rozešly. Karrotce byla nabídnuta práce pasačky katarnů za jednoho lempla, co usnul na pastvě, a ona s radostí přijala, načež kolegům nedala spát.1 Katarny pásla (a starým povoláním si občas přilepšovala) až do bitvy o Kachirho, pak se před zradou klonů skryla v lesích a snažila se tam přežít.

Občanská válka

Dařilo se jí to celkem dlouho, ale kolem roku 10 BBY byla zajata, odvedena do tábora a očipována. Tři týdny po zničení Hvězdy smrti pracovala v Táboře 52 a okopávala kashyyycký chmel, když ji zachránil kashyyycký odboj vedený Šošonským králem. Na jeho základně v mlhovině Tyyyn se pak znovu setkala se Zylvarrem a společně se rozhodli zkusit štěstí u povstalecké buňky kapitána Simbaccy.
Protože na palubě žádný katarn nebyl, starala se Karrotka svědomitě aspoň o tamní hejno kaadu a nemusela ani okopávat chmel, ani šlapat.

d20

Scoundrel 2 / Fringer 2
STR 10 / DEX 12 / CON 14 / INT 12 / WIS 9 / CHA 16
Bluff +10, Handle Animal +8, Gather Information +7, Intimidate +7, Entertain (dance) +6, Escape Artist +6, Knowledge (Nar Shaddaa) +6, Profession (katarn herder, prostitute) +6, Sleight of Hand +6
Street Smart, Animal Affinity, Endurance
Contact

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License