Karrazin

[„Nechceš být radši můj? Dám ti takovouhle kopu cukru!“]
- Karrazin na Juráška

Karrazin byl Wookiee ze Zhamberrka, dragoun, fanoušek Hromosvodů a pozdější člen posádky Jolly Jedie. Nebyl moc chytrý, ale když se proti něčemu rozjel, málokdy to přežilo.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se kolem roku 400 BBY a rychle zjistil, že si víc rozumí se zvířaty než s ostatními chlupáči. Místo střední školy nastoupil na vojenskou akademii ve Rwookrrorro a stal se jedním z dragounů, co jezdí na katarnech, mávají kopím a střílí otrokáře, což mu docela šlo. Letmo zkusil i pilotní kurs, ale to už mu šlo výrazně méně a nakonec se vrátil ke katarnům.
V roce 190 BBY se oženil s Ferrmatou, která byla sice pěkně ošklivá, ale teoreticky jí patřila půlka Karrambaculleku, tak to překousl1. Její bratr Churr však odmítal umřít na lovu a navíc měl svého nástupníka na trůně zajištěného, a tak Karrazin ostrouhal. S manželkou měl dvě dcery, Korrak a Kerrchak, ovšem jakmile odrostly, ti dva se poklidně rozešli a již nikdy spolu nesdíleli nejen lože, ale ani stejný dům. Ferrmata vyrazila do Kachirha, kde dělala něco s počítači, Karrazin cestoval po planetě a pomáhal odrážet otrokáře.
Bitvy o Kachirho se účastnil také, přežil ji a následně dokonce stihl včas prchnout do lesů.

Občanská válka

Prvních pár dní se snažil kontaktovat své dcery a začít s nimi podnikat akce proti novým okupantům, ale navzdory společné podpoře kashyyyckého odboje se potkat nestihli. Bojoval ale po Snurrkově boku v bitvě u Krákavé skály a byl jedním z těch, co se jim se štěstím podařilo masakr přežít.
I s katarnem se po zběsilém ústupu dostal na odbojovou základnu v mlhovině Tyyyn, kde se rychle zabydlel a odkud několikrát vyrazil na menší partyzánské mise. Rovněž tam poprvé viděl Juráška a začal si strašně přát terentateka vlastního, protože katarn mu prostě nestačil.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti se účastnil nájezdu na Tábor 52, kde pomohl osvobodit spoustu otroků včetně své ženy. Radši než ji však viděl kapitána Simbaccu, který ho sice tak trochu připravil o trůn, ale zároveň měl prý v posádce jednu holku, co ví o terentatecích úplně všechno. Karrazin v tom viděl příležitost, jak si jednoho pořídit, a bez váhání podal žádost o přeložení, přičemž za sebe hned našel několik náhradníků z řad zachráněných otroků.

Potenciália

Ačkoliv zjistil, že to se získáváním terentateka nebude zas tak horké, na palubě už zůstal, i když rozhodně ne kvůli své ženě. Spíš začal koukat po Karrotce, která se mu starala o katarna.

d20

Soldier 6 / Elite Trooper 3
STR 16 / DEX 18 / CON 14 / INT 8 / WIS 10 / CHA 10
Ride +18, Intimidate +16, Handle Animal +12, Tumble +7, Climb +6, Pilot +5
Cosmopolitan (Ride, Handle Animal), Dodge, Mounted Combat, Point Blank Shot, Ride-by Attack, Precise Shot, Spirited Charge
Weapon Focus (spear)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License