Karrambacullek

Karrambacullek byla vesnička na Kashyyyku, které od jejího založení tisíc let před nástupem Impéria nepřetržitě vládli členové jednoho rodu1. Nacházela se poblíž hor, její náměstí stálo vysoko nad povrchem na seříznutém wroshyru a vedly z něj paprsčitě čtyři ulice, z nichž ta jižní se táhla až k přístavišti kousek od vesnice, východní ke skladům a západní a severní byly primárně obytné.
Přímo na náměstí stálo náčelníkovo sídlo, pekárna, masna s řeznictvím2, mikroknajpa Růžek a prádelna. Ve vesnici se ale nacházela také pizzerie, holičství a na samém okraji i jedno drogové doupě. Obyvatelstvo se živilo především lovem, a proto byl v minulosti proveden nejeden zátah na konkurenční pytláky3. V době před válkou klonů se mnohem častěji musel bránit otrokářským nájezdům, pročež byla zřízena i schopná domobrana.
V dohledu vesnice se nacházel i pařez, na němž kdysi stávaly další sklady. Zhruba sto let před rozkazem 66 jejich úlohu převzal mnohem lépe ukrytý sklad zhruba dva kilometry od vesnice, kde byly svého času uchovávány mimo jiné Jungle Jet a trebuchet.
Kriminalita byla minimální, přesto se ve vesničce nacházela malá šatlava4. Z vesničky to bylo zhruba stejně daleko do Rwookrrorro na severozápadě a Kachirha na jihozápadě, přičemž terén byl ale výrazně prostupnější směrem na jih. Tunnatutikan byl vzdušnou čarou relativně blízko, ale v pohodlné cestě bránily vysoké hřebeny hor.

Kolem roku 1 BBY bylo veškeré obyvatelstvo vesnice totálně nasazeno na plantážích v Táboře 52 nedaleko Tyrvrarru. Po jeho osvobození se většina přeživších přesunula na Jolly Jedie a posílila povstaleckou buňku dědice trůnu. Další osud vesnice není znám.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License