Karrambacullek

[„Kurrrrrva, mě bolej nohy. Zapíchneme to tady, ne?“]
- zakladatel vesnice1

Karrambacullek byla vesnička na Kashyyyku, které od jejího založení tisíc let před nástupem Impéria nepřetržitě vládli členové jednoho rodu2.

Poloha a uspořádání

Nacházela se poblíž hor, její náměstí stálo vysoko nad povrchem na seříznutém wroshyru a vedly z něj paprsčitě čtyři ulice, z nichž ta jižní se táhla až k přístavišti kousek od vesnice, východní ke skladům a západní a severní byly primárně obytné.
Přímo na náměstí stálo náčelníkovo sídlo, pekárna, masna s řeznictvím3, mikroknajpa Růžek a prádelna. Ve vesnici se ale nacházela také pizzerie, holičství a na samém okraji i jedno drogové doupě.
V dohledu vesnice se nacházel i pařez, na němž kdysi stávaly další sklady. Zhruba sto let před rozkazem 66 jejich úlohu převzal mnohem lépe ukrytý sklad zhruba dva kilometry od vesnice, kde byly svého času uchovávány mimo jiné Jungle Jet a trebuchet. Kriminalita byla minimální, přesto se ve vesničce nacházela malá šatlava4. Z vesničky to bylo zhruba stejně daleko do Rwookrrorro na severozápadě a do Kachirha na jihozápadě, přičemž terén byl ale výrazně prostupnější směrem na jih. Tunnatutikan byl vzdušnou čarou relativně blízko, ale v pohodlné cestě bránily vysoké hřebeny hor.

Historie

Založil ji roku 1035 BBY jeden z předků pozdějšího náčelníka Hurrdurra, který společně s několika dobrovolníky odešel ze Rwookrrorro, aby si založili vlastní vesnici. První věta zakladatele pronesená ve starém shyriiwooku krátce po usazení na místě budoucí vesnice jí pak dala jméno.
Obyvatelstvo se živilo především lovem, a proto byl v minulosti proveden nejeden zátah na konkurenční pytláky5. Kashyyyckému fotbalu tam pšenka nekvetla, přesto tam nějakou dobu působil klub Kobry z Karrambaculleku. O Jediích tam věděli pramálo a jednoho krátce po oslavách Dne života v roce 29 BBY vyhnali i s učednicí za pomoci oštěpů a kamení. Když se pak u jednoho z dětí začaly projevovat příznaky citlivosti na Sílu, byl považován za prokleté dítě a upálení se vyhnul jen proto, že byl vnukem náčelníka.
V době před válkou klonů se mnohem častěji musel bránit otrokářským nájezdům, pročež byla zřízena i schopná domobrana. V prvním roce války zaútočili na vesnici Zygerriané, v posledním pak skupina Trandoshanů podporovaná Konfederací. Všechny útoky se podařilo odrazit, některé s pomocí duhových rytířů, kteří byli zrovna náhodou na planetě. Krátce po vydání rozkazu 66 se tam chvíli ukrývali a došlo tam k zatčení Jessicy Karnis jednotkou klonů.
Kolem roku 1 BBY bylo veškeré obyvatelstvo vesnice totálně nasazeno na plantážích v Táboře 52 nedaleko Tyrvrarru. Po jeho osvobození se většina přeživších přesunula na Jolly Jedie a posílila povstaleckou buňku dědice trůnu. Další osud vesnice není znám.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License