Karl von Weltraumbahnhof

[„Tatrrry tě ohromí, Karle, ale tohle, tohle tě nadchne!“]
- Effedrin se rozplývá nad krásou krajiny

Karl von Weltraumbahnhof byl prasovlk z Kashyyyku. Byl trochu menší než jeho vrstevníci, ovšem o to chytřejší a dobrák od kosti.

Historie

Karl se narodil v roce 57 BBY v Zemi stínů nedaleko Karrambaculleku a byl by se vysokého věku nedožil, neboť se v nestřeženou chvíli oddělil od smečky a ztratil. Několik dní se pokoušel smečku najít, ovšem nepodařilo se mu to a hlad ho donutil k zoufalému činu: když spatřil dvounohého tvora, jak profesionálním chvatem podojil jedovatého hada, následoval ho zpátky do vesnice. Effedrin si společnosti všiml až u přístavu, kde mladého prasovlka viditelně znervózňovaly otevřené ohně, ale protože v tom viděl loženou příležitost, nalákal Karla na kus kobry a v ten den si pořídil oddaného nohsleda.
Karl dostal od Effedrina veškerou potřebnou péči i honosně znějící příjmení a ve vesmíru neexistovala síla, která by ho od něj dokázala dlouhodobě udržet. Hltal každé ranhojičovo slovo a byl jediným tvorem široko daleko, koho neiritovala jeho sílící senilita. Několikrát Effedrina bránil před trandoshanskými otrokáři a naštěstí se nepouštěl do žádných větších akcí, takže přežil i vyhlášení rozkazu 66 a události, co následovaly.
Později se však sám stal starým, slábl před očima a roku 16 BBY odešel do věčných lovišť, kam ho páníček následoval o pouhé dva týdny později.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License