Karafuto

Karafuto byla nehostinná, stěží obyvatelná planeta v soustavě Urma, nejvzdálenější od tamního slunce, kolem kterého obíhala ve vázané rotaci. Následkem toho tam jeden rok trval přibližně 220 let standardních a jeden den zrovna tak.1 Teplota na slunné straně se pohybovala mezi mínus padesáti a mínus sedmdesáti pěti stupni, na té od slunce odvrácené klesala ještě o dalších třicet stupňů níže. Atmosféra byla dýchatelná, ale pouze krátkodobě, neboť obsahovala 7 % oxidu uhličitého, který na odvrácené straně planety vytvářel malebnou jinovatku ze suchého ledu.

Historie

Karafuta si celá milénia nikdo nevšiml, tamní vulkanická činnost pomalu ale jistě končila a planeta mohla poklidně vychladnout.
Až v roce 31 BBY si ji vybral Darth Pallus jako místo pro vybudování letního sídla pro svou temnou učednici. V následujících letech tam vystavěl Citadelu, kterou později zdědila Inkvizice a používala ji jako hlavní sídlo pro své důležitější buňky.
28. 8. 0 ABY tam došlo k bitvě, v níž byla planeta zasažena řiditelným asteroidem o průměru zhruba deset kilometrů. Citadela byla zničena, náraz značně zdevastoval i zbytek povrchu a hlavně vychýlil planetu z oběžné dráhy a ta se tak začala vzdalovat od slunce s prognózou, že za pár století zmizí v chladném vesmíru.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License