Karafuto

Karafuto byla nehostinná, stěží obyvatelná planeta v soustavě Urma, nejvzdálenější od tamního slunce. Následkem toho tam jeden rok trval přibližně 220 let standardních, jeden den zrovna tak,1 a teplota se tam pohybovala mezi mínus osmdesáti a mínus sedmdesáti pěti stupni. Atmosféra byla dýchatelná, ale pouze krátkodobě, neboť obsahovala zhruba 7% oxidu uhličitého, který během obzvláště chladných období vytvářel na vrstvách sněhu malebnou jinovatku ze suchého ledu.

Historie

Celá milénia si jí nikdo nevšiml, tamní vulkanická činnost pomalu ale jistě končila a planeta mohla poklidně vychladnout.
Až kolem bitvy o Naboo si ji vybral Skwee-Roo Taltapes jako místo pro vybudování letního sídla pro svou temnou učednici. V následujících letech tam nechal postavit Citadelu, kterou později zdědila Inkvizice a používala ji jako hlavní sídlo pro přinejmenším dvě své důležitější buňky.

Potenciália

Někdy před bitvou o Hoth tam pravděpodobně dojde k velké bitvě mezi inkvizicí a povstalci.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License