Kanec

Kanec bylo vícestupňové přesličkové pivo ze stejnojmenného mikropivovaru na Oarligu.

Historie

Vařit ho začala skupina nadšenců v bývalém paláci Hutta Anarada poté, co jim ho po roce 3 BBY k této chvalitebné činnosti pronajal Deek. Kolem roku 1 BBY již bylo k dostání i na Nar Shaddaa a ač nevyhrálo žádnou medaili, pivaři se vesměs shodovali, že se hodně dá.
Pár bas Kance s sebou 6. 8. 0 ABY brali i účastníci záchranné akce na Okamar.
17. 9. 0 ABY dostali majitelé nabídku, jaká se neodmítá, a prodali pivovar Champbaccovi s Chlouppkem. Platili totiž aurodiem a hlavně jim pivovar nesebrali, nýbrž jen využili některé jeho prostory k obnovení produkce vlastního lihovarnictví, takže pivo Kanec bylo produkováno dál.
K němu přibyl ještě Kancomut, důstojný nástupce Levhartomuta a solidní konkurence pro Patriota, a několik dalších produktů a celý pivovar pak pracoval čtyřiadvacet hodin denně, šest dní v týdnu.

Zaměstnanci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License