Kandrrem

Kandrrem byl člověk a pilot Černých ohařů pod označením Ohař 7.
Zamřel při útoku na otrokářskou loď roku 68 BBY. Wyrrgy moc plakal.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License