Kancomut

Kancomut byl dvaadvacetistupňový tmavý speciál pivovaru Kanec vařený podle kashyyycké receptury, později dokonce s přídavkem pravého kashyyyckého chmele. Ač se jednalo o jeden z prestižnějších produktů lihovaru Ch&Ch a de facto nástupce Levhartomuta, byl vždy vyráběn jen ve velmi omezeném množství, a to především kvůli nedostatku a nebezpečnosti použitého chmele.

Historie

První várku uvařili původní majitelé na počest toho, že jejich pivovar odkoupili Champbacca s Chlouppkem, a hotová byla již 1. 10. 0 ABY.
Když se do dění v pivovaru zapojil Fanouš, byl nápadem okouzlen a netrvalo mu dlouho zjistit, že sehnat kashyyycký chmel v alespoň malém množstvím nebude problém, pročež se v polovině prosince pustil do ještě autentičtější várky. Začátkem roku 1 ABY byl tento vylepšený speciál rozeslán do výběrových lokálů v Huttském prostoru a v plánu bylo jeho brzká expanze na území Impéria, kde měl být nebezpečnou konkurencí Patriotovi.
20. 3. se ukázaly nedostatky v procesu zabíjení chmele, když tento prorostl sklem a zamořil jeden ze skladů Memento Venari, ale byla učiněna náležitá opatření a k podobným incidentům pak docházelo nanejvýš jednou za deset let.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License