Kančí hnízdo

Kančí hnízdo, v huttštině známé jako Schweinhorst, byl palácový komplex Hutta Anarada na Oarligu. Nacházel se několik kilometrů od největšího města planety a rozkládal se na ostrově kolem dokola utopeném v rašeliništích. Byl to komplex rozlehlý a obsahoval několik přistávacích plošin, podzemní hangáry, tržiště, obchody, bary, restaurace, hotely a k tomu ještě hlavní palác, který měl několik podlaží a i zastřešenou arénu pro výjimečné příležitosti.

Historie

Stavba paláce začala krátce poté, co se planeta dostala Anaradovi do rukou, a to jako letní sídlo samotného velkého pána, který se do tamních bahenních lázní jezdil pravidelně rekreovat. Dokončena byla v roce 76 BBY a Anarad tam vzápětí přesunul část svých nezákonných činností, aby je měl pod dohledem i na dovolené.
Roku 39 BBY se stal palácovým majordomem Sivrak, roku 22 BBY tam byla převezena Kaily, jejíž výchovou byl Sivrak pověřen.
V roce 14 BBY tam přistál Wyrrgy s lodí White Fang, která byla poškozena po potyčce s Impériem. Anarad byl zrovna přítomen, využil situace a bez okolků ho i s jeho ženou za tučnou odměnu nechal Sivrakem udat Impériu. Pak dlouho slavil, protože Wyrrgy se díky tomu ocitl ve vězení Nihlus Hollow a Harrysha putovala do koncentráku. V roce 10 BBY vystřídal Sivraka na postu majordoma Cortesio.
Dne 22. 2. 4 BBY tam byli Anarad i Sivrak zabiti Regidem při osvobozování zajatého Wyrrgyho. Palác tak zůstal nějakou dobu nevyužitý a Cortesio ho víceméně jenom udržoval, protože předpokládal, že ho rychle zabere nějaký jiný Hutt. O rok později se však vrátil Deek, který převzal Anaradovu organizaci, vyhnal všechny šlusáky, palác pronajal začínajícímu pivovaru Kanec a zbytek komplexu nechal zrenovovat, aby ho mohl znovu využívat a pronajímat jako rekreační středisko.
10. 8. 0 ABY se tam na Deekovo pozvání přesunula část posádky Jolly Jedie, aby pokračovala v plánování operace Trebuchet. Ve Švábivci 1 přiletěli Banana a Joya Brannigan, Neera Neerix, Rocco, Rou D'Rixx, Rufallo, Štěkna, Warfarrin a generál Zob, o pár dní později se k nim připojili ještě Champbacca, Chlouppek a Fidorkka na Artaxovi a Cae Vitthar s Kody-Kannem Tonewy na Seven Nation Army. Skupina tam nějakou dobu plánovala a cvičila boj bez rádiové komunikace, načež 22. 8. vyrazila pryč a vrátila se 29. 8., již po úspěšné akci. Prakticky celé září probíhaly v Kančím hnízdě bouřlivé oslavy, během nichž se tam zastavili i Deek a Moz'Gojo, a padl během nich nápad vzkřísit lihovar Ch&Ch, takže v následujících měsících prošel pivovar Kanec nejen změnou majitele, ale také intenzivní přestavbou. Začátkem října odletěla drtivá většina povstalců zpátky na Jolly Jedie, naopak přiletěl Fanouš a v doprovodu Mamutomutů i Sien. Zatímco Fanouš řídil většinu přestaveb, Sien vypomáhal a hromada místních Chadra-fanů zrovna tak, a tak se mohl lihovar již brzy pochlubit novými produkty.
Až do března roku 1 ABY tam Kody-Kann Tonewy trávil hodně času učením svého syna a odhalováním tajemství Síly s Tamorou, 18. 3. 1 ABY tam přivezl zachráněný karbonitový blok z Hubeného Huberta a rozmrazil z něj Carke. Ta brzy pochopila, že se v sídle občas vyskytují odpůrci režimu a Wookiové zodpovědní za zničení její domovské základny na Rozengardu, a jakmile dostala příležitost, nahlásila to nadřízeným.
13. 4. 1 ABY tam přiletěl Zothar Hanak, který tam s majiteli obnoveného lihovaru svedl krátký souboj a záhy odletěl, nahlásit Císaři úspěšné splnění úkolu. Kančí hnízdo tak bylo opět bezpečné, ale majitelé tam přeci jen ještě chvíli zůstávali, pro jistotu, jen si odskočili projít Temný labyrint, a odletěli až po krátké rekonvalescenci 22. 4, hledat Stařenu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License