Kamil Krees

Kamil Krees byl člověk z Bastionu, imperiální politický důstojník. Byl snaživý a zcestovalý, důkladně indoktrinovaný imperiálním kultem a loajální myšlence sjednocení galaxie pod jediným vůdcem. V dospělosti se stal emočně chladným a empatii využíval jen k odhalování potenciálních zrádců. Byl průměrně vysoký s hnědýma očima a vzhledem se dostal na lehký nadprůměr. Od roku 1 ABY měl několik předních zubů zlatých, což mu na kráse nepřidalo.

Historie

Narodil se roku 26 BBY na Bastionu a hned jak se Republika změnila v Galaktické impérium jej rodiče přihlásili na nově založenou imperiální akademii. Jeho horlivost a cílevědomost jej sunula nahoru v hierarchii a roku 8 BBY splnil důstojnické zkoušky. Jeho zaměření bylo ale ideologického rázu, jako aparátčík kontrolující politickou čistotu imperiálního vojska začal oblétávat útvar za útvarem a nejednoho vojína poslal buď na převýchovu, nebo rovnou před popravčí četu.
Koncem roku 1 BBY byl převelen na planetu Tekillo III, kde svědomitě kádroval imperiální vojáky i zaměstnance a chodil se bavit do Drinkilla, kde si kupodivu udělal i pár přátel. Odbojová buňka, která na planetě operovala, jej nijak nezajímala.
Dne 12. 3. 0 ABY zašel s kolegou do bistra Grab&Go, kde se z dlouhé chvíle snažil vyprovokovat kuchařku k něčemu, čeho by pak litovala, ale překazily jim to dvě půvabné dívky. Kamil s kolegou okamžitě ucítili příležitost, obě pozvali večer na skleničku do Drinkilla a skočili s nimi i na nákupy. Večer pak začal slibně, ale koitus s Bananou mu na poslední chvíli překazila Emily, kterou dost nevybíravě seřval. Za odměnu mu třískla hlavou o záchodovou mísu a probudil se až když byla děvčata pryč. Kolega jej dostal do kasáren, kde Kamil pár dní zůstal s otřesem mozku na ošetřovně a vyfasoval zubní protézu.
Jakmile se dal dohromady a naučil se zase kousat, snažil se na Emily i Bananu zapomenout, cestoval ze základny na základnu a dělal svou práci. Zážitek z Tekilla III se mu ale nedařilo setřást a v představách se opíjel pomstou, která zahrnovala mučírnu a obě děvčata vydaná mu napospas.
Od února roku 1 ABY byl posádkou v Glastru na Bimmisaari a náhoda tomu chtěla, že se dne 12. 5. trochu znuděně vydal do klubu Rytmus. K jeho překvapení tam zcela jasně spatřil jak Bananu, tak Emily, tančící a opijející se v hloučku studentů. Přemýšlel, jak jednat, ale zdržel se unáhleného jednání. Celý večer raději skupinu sledoval, zaslechl jejich pravá jména a když odešli, vydal se do kasáren a připojil se do sítě ISB, aby si je prověřil. Když zjistil, kdo jsou zač a jak by si šplhnul u vedení, rozhodl se, že se je pokusí polapit, a nechal si diskrétně zavolat jednotku stormtrooperů, která by mu s tím pomohla. Ta naneštěstí dorazila až v době, kdy obě rebelky opustily planetu, ale podařilo se mu zajmou studenty, které s nimi viděl v Rytmusu.
Zavlekl je za město do lesa, vymáčkl z nich vše, co věděli, a na jeho příkaz je pak stormtroopeři popravili. Od jednoho si přivlastnil přístup do jeho poštovní schránky, přes kterou si o několik dní později začal dopisovat s Bananou, která neměla ani tušení, že si nepíše s Nickem.
Kamil byl trpělivý a hodlal udělat holkám ze života peklo.

d20

Noble 3 / Soldier 3 / Officer 3
STR 12 / DEX 16 / CON 12 / INT 14 / WIS 14 / CHA 14
Diplomacy +15, Knowledge (bureaucracy) +15, Knowledge (politics) +12, Intimidate +10, Listen +10, Sense Motive +10, Bluff +8, Spot +8, Computer Use +7
Headstrong, Alertness, Bureaucratic Flair, Imperial Command Training, Influence, Dodge, Iron Will
Military Sponsor, War Games

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License