kalnorské kvasinky

Kalnorské kvasinky byly obávané mikroorganismy z Kalnoru, původci stejnojmenné pohlavně přenosné choroby. Dokázaly se relativně rychle prožrat latexem, rezistentní vůči nim nebyli ani studenokrevní tvorové a po vniknutí do organismu se rychle množily, načež dokázaly pronikat i do dalších orgánů a působit tam vážné škody. Ačkoliv ženy byly zpravidla jenom přenašeči, u obou pohlaví byla choroba potenciálně smrtelná, pokud se rychle nezačalo s efektivní léčbou, a v každém případě extrémně nepříjemná, přičemž častým trvalým následkem byla nevratná nekróza genitálií. Wyrrgy se jich ale nebál.

Historie

Kvasinky původně žily v symbióze s druhem kalnorských přežvýkavců a do vnější galaxie je v osmém tisíciletí před bitvou o Yavin zavlekli průzkumníci z Talusu, kteří s těmito přežvýkavci přišli do styku. Záhy byly díky korzářím válkám rozneseny po celé galaxii a pro svou přizpůsobivost se staly jednou z nejobávanějších pohlavních chorob.
V následujících tisíciletích vypuklo několik epidemií, jedna z nich v roce 99 BBY, během níž bylo na Nar Shaddaa třeba vybudovat i speciální karanténní tábor. Mezi oběti onemocnění patřili Nathan Drake a lord Babish.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License