Kallamapia

[„Co jsem tak počítal, vyšlo mi, že potřebuju tři patrony.“]
[„A jsi si jistý, že to bude stačit?“]
[„Nejsem, proto jsem jich tam dal devět.“]
- Kallamapia počítá kapacitu rozprsku

Kallamapia byl Wookiee z Kashyyyku, expert na důlní výbušniny a později člen posádky Jolly Jedie. Jeho jméno znamenalo „strašlivá bouře“, ale šlo o jednoho z nejtišších chlupáčů vůbec. Charakteristický byl svým těžkým demoličním brněním, ve kterém občas i spal. Fandil FC Fárač.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 60 BBY v hornické vesničce Chenachochan a na jeho dospívání to mělo značný vliv. Nejen že ho zajímal fotbal a když už výjimečně promluvil, bylo to silným nářečím, ale taky se už v mládí začal snažit, aby byl nápomocný při dolování zbytkové rudy z nedalekého dolu. Za tímto účelem byl dokonce rodiči poslán na střední školu v nedalekém Tunnatutikanu, kde se naučil základy chemie a jak míchat trhaviny k účinnějšímu hloubení tunelů. Když pak projevil zájem studovat i školu vysokou, vysmáli se mu a on tedy nastoupil do dolů jako demoliční expert, ač na to vůbec neměl papíry.
V následujících letech tedy poctivě vařil dynamit a hloubil tunely, aby měli horníci co rubat. Krátce před koncem války byl povolán do Tunnatutikanu, kde chtěl Buwerro pomocí výbušnin vybudovat nový přístav, ale ačkoliv to nejdřív chtěl odmítnout s tím, že si přece nenechá ujít zápas Fárače s Hromosvody Zhamberrk, nakonec přijal a zachránilo mu to život.

Občanská válka

Když se vrátil do Chenachochanu pro své logaritmické pravítko, našel místo něj jenom hořící kráter. Chvíli přemýšlel, jestli to znamená, že Fárač vyhrál a domácí na oslavu místo rachejtlí vytáhli jeho nálože, ale dlouho se na místě nezdržoval a spěchal znovu do Tunnatutikanu. Zástupce náčelníka Shoran mu nabídl azyl a Kallamapia se brzy dozvěděl, že za zkázu jeho vesnice mohl jeden z republikových křižníků na orbitě. Vřelo to v něm, ale než stihl naplánovat strašlivou explozivní pomstu, začalo systematické zotročování Kashyyyku a on měl co dělat, aby s několika dalšími chlupáči utekl do lesů. Tam se k nim přidal Riltorro a jejich společné patenty je několikrát dostaly z nejhoršího. Ti dva se díky tomu navzdory fandění znepřáteleným fotbalovým týmům sehráli a osvědčili jako likvidátoři těžké imperiální techniky,1 ale kamarádi se z nich nikdy nestali. Kallamapia se stejně jako většina ostatních dlouho skrývat nezvládl, byl lapen, vybaven inhibičním čipem a poslán makat do koncentračních táborů, nakonec i do Tábora 52.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byl zachráněn kashyyyckým odbojem pod vedením Šošonského krále a dostal se na jejich základnu v mlhovině Tyyyn. Nějakou dobu zvažoval, že se přidá k nim, ale bylo jich tam už strašně moc, a tak se radši nechal převelet na Jolly Jedie, kde čekal trochu větší klid.
Na starém venatoru toho sice k rozmetání moc nenašel, ale aspoň si znovu vyrobil svoje brnění a začal studovat dostupné materiály v naději, že si po válce dodělá vejšku. Ačkoliv ho o lekce prosily hned dvě mladé členky posádky, Gurrka a Kitkkata, správně vyhodnotil, že by pak s výbušninami zacházely strašně nezodpovědně, a nic jim neukázal.
V březnu 1 ABY si k němu v jídelně přisedla Charmanna, která tuze oceňovala jeho mlčenlivost, nicméně na pár slovních výměn nakonec přece jen došlo a ti dva zjistili, že si toho mají docela dost co říct. Na následujících pár let tedy měl konverzačně vystaráno a mohl se věnovat učení.

d20

Soldier 5 / Demolitionist 2
STR 16 / DEX 13 / CON 18 / INT 14 / WIS 12 / CHA 8
Demolitions +17, Disable Device +13, Craft (bombs) +8, Repair +8, Computer Use +6, Knowledge (engineering, chemistry) +6, Tumble +6
Cautious, Armor Proficiency (heavy), Armor Familiarity, Dodge, Zero-G Training, Skill Emphasis (Demolitions, Disable Device), Iron Will

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License