Kala'uun

Kala'uun bylo hlavní město planety Ryloth. Nacházelo se v jeskyni pod horou, která chránila tamní prosperující přístav před nepřízní počasí a častými písečnými bouřemi. Žilo především z obchodu a turistického ruchu a z oken v nejvyšších patrech byl nádherný výhled na permanentně zapadající slunce.1 Sídlila tam celá řada vládních i soukromých institucí a společností, například Spice Girls Group nebo D'endrrahArt, a svou pobočku tam měla i Satanica Exports.

Historie

Město bylo založeno v roce 4798 BBY nad masivním nalezištěm ryllu, jehož těžba a prodej zaplatily všechny vstupní investice a zajistily městu finance na dalších mnoho let dopředu. Koření přilákalo nejen horníky a obchodníky a populace se záhy rozrostla natolik, že město svým vlivem zastínilo původní kapitol Lessu a přesunuly se tam všechny významné instituce včetně planetární vlády.
Ačkoliv se planeta během války klonů stala terčem separatistické invaze, Kala'uun byl ušetřen větších škod a většina bojů se odehrála v Lessu a jeho okolí.
S pádem Republiky a nástupem Impéria byly občanské svobody ve městě mírně zredukovány, ale pořád se tam dalo relativně normálně žít, pokud jeden platil daně a neprovokoval imperiální pozorovatele.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License