Kala'uun

Kala'uun bylo hlavní město planety Ryloth. Nacházelo se v jeskyni pod horou, která chránila tamní prosperující přístav před nepřízní počasí a častými písečnými bouřemi. Žilo především z obchodu a turistického ruchu.
Sídlila tam Odulla the Hutt a svou pobočku tam měla i společnost Satanica Exports, jíž během občanské války šéfovala Joya Brannigan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License