kakuloha

Kakuloha byla rostlina z Kashyyyku, vytrvalá bylina charakteristická svými velkými listy. Rostla zejména v chudších, kyselých půdách bažin a močálů a rozmnožovala se pomocí suchých semen se zpětnými háčky, které se zachytávaly o srst zvěře i Wookiů. Její listy se používaly jako toaletní papír, neboť byly nejen optimálně velké a tvarované, ale taky obsahovaly celou řadu látek, které podporovaly regeneraci vynašeče. Z výživového hlediska byla takřka bezcenná, nežrali ji většinou ani hodně zoufalí mšicomuti.

Historie

Rostlina byla známá již prehistorickým Wookiům, kteří rychle zjistili, že ačkoliv jsou její semena otravná až hrůza, listy mají svoje využití. V dobách, kdy po planetě kočovaly kmeny, se pravidelně sbírala na vyhrazených místech, později si každá vesnice udržovala malé políčko. S kolonizačními loděmi se kakuloha dostala i na Kwookrrr a Rakhuuun, kde se jí sice moc nedařilo, ale na pokrytí spotřeby kolonií to stačilo.
Od roku 330 BBY se největším producentem kakulohy na planetě stala vesnička Brrrno, kde se stala součástí loga tamního fotbalového klubu a kde z ní dokonce pro nedostatek chmele vařili něco jako pivo. Náčelník Harrazim v následujících letech vyjednal několik smluv s ostatními městy a vesnicemi, pro něž začalo být dovážení kakulohu z Brrrna výhodnější než ji pěstovat u sebe. Pro obyvatele Brrrna naopak začal sběr kakulohy představovat jedinou jakž takž ekonomicky smysluplnou aktivitu.
Po pádu Republiky a zahájení imperiální okupace byl zpočátku kakulohy velký nedostatek, ale obyvatelstvo se rychle přizpůsobilo a vysadilo nová políčka jak na planetě, tak na Pevnosti Boyarr.
Od roku 15 BBY se kakuloha pěstovala a sklízela také na bažinatějším okraji Tábora 27, kde ji Impérium využívalo při výrobě Kakulofoly, náhražky za mnohem dražší Kokafolu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License