Kachulli

Kachulli byl Wookiee z Kashyyyku, syn zkrachovalé aristokracie a pozdější člen posádky Jolly Jedie. Byla na něm vidět mírná podvýživa, ale byl to nenásilný chlupáč, co by mouše neublížil, nanejvýš by jí možná štípl hodinky.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 27 BBY v Zhamberrce, kam jeho rodičové přišli o pár let dřív z Alaris Prime ve snaze zvrátit svou tíživou finanční situaci. Matka, mladá příslušnice rodu Tlacochitli, mu jako malému vštěpovala zásady slušného chování a rozvíjela jeho sociální dovednosti, rovněž mladý otec se zoufale snažil je uživit. Jeho investice do experimentálního chovu pavoukomutů však dopadly přímo katastrofálně, a tak se celá rodina už v roce 21 BBY ocitla nejen na dlažbě, ale dokonce na dlažbě v takové díře, jakou byl Zhamberrk. Nikoho ze sousedů moc nepřekvapilo, že se otec oběsil a matka zešílela, jenom šestiletý Kachulli moc netušil, jak se má jako z těch sraček dostat. Nějaký čas sice setrvával se šílenou matkou, ale když ji zaslechl, jak si mumlá něco o jeho zabití, radši utekl.1
Na ulici projevil slušnou schopnost improvizovat a vydělával si tím, že v okolí města trhal divoký česnek a prodával ho místnímu obchodníkovi. Tomu však sympatie s mladým sirotkem nevydržely dlouho, pokusil se chlapce přimět ke změně dodávaného zboží a nechtěně ho tak navedl na dráhu zločinu, protože Kachulli pak začal krást.2 Tyto jeho snahy pak obchodník chvíli podporoval, protože kluk byl šikovný a on z toho profitoval, ale po městě se brzy rozkřikla pravda a Kachulli znovu přišel o zdroj příjmů. Toho, že venku v galaxii končí válka klonů, si tedy ani nevšiml.

Občanská válka

Ještě chvíli žebral a hledal jídlo v odpadcích, ale kolem roku 17 BBY se na něj usmálo štěstí a dostal nabídku pracovat pro zbytky fotbalového klubu Hromosvodi. Ne jako fotbalista, protože na to byl moc poznamenaný podvýživou a zbytečně chytrý, ale jako údržbář trávníku, což hravě zvládl. Od rána do večera sekal trávu, udržoval sekačku v perfektním stavu a dostával za to najíst, což mu vydrželo dalších deset let.
Roku 7 BBY se účastnil pátrací akce po zmizelém brankáři Saltrinovi a byl během ní sám zajat Trandoshany. Obratem putoval do Tábora 52, kde hned dostal inhibiční čip a byl nucen okopávat kashyyycký chmel. Až tři týdny po zničení Hvězdy smrti ho zachránil kashyyycký odboj, když Šošonský král se svou jízdou tábor napadl a spoustu otroků osvobodil. Na základně v mlhovině Tyyyn se shledal s několika přeživšími zhamberráky a společně s nimi se přidal k buňce kapitána Simbaccy, protože slyšel, že má na lodi trávník a možná i sekačku.
Což byla pravda, on nadále sekal dobře, sekal rád, a to všechno jen za stravu, střechu nad hlavou a občas vlídné slovo. Přestože mu byl nabízen post záložníka v novém fotbalovém klubu, s díky to odmítl a soustředil se na péči o hřiště. Taky chvíli randil s Pennaltou, ale při pohledu na nepořádek v její kajutě se zhrozil a nic z toho nebylo.3

d20

Noble 2 / Fringer 2
STR 14 / DEX 12 / CON 14 / INT 14 / WIS 14 / CHA 13
Appraise +7, Knowledge (botany) +7, Sense Motive +7, Spot +7, Bluff +6, Diplomacy +6, Disguise +6, Intimidate +6, Listen +6, Search +6, Sleight of Hand +6, Survival +5
Aristocrat's Honor, Shady Merchant, Alertness
Inspire Indifference

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License