Kachirho

Kachirho bylo přístavní město na Kashyyyku. Leželo ve stínu vysokého tropického wroshyru a své velitelství tam měla gilda Claatuvac. Domácím fotbalovým týmem byli Kachirho katarns.

Historie

Založeno bylo roku 6023 BBY, dvacet let poté, co se první Shoshoni usadili v Tyrvrarru a těm dalším to rovněž přišlo jako dobrý nápad. Záhy tak došlo k rychlému technologickému pokroku a krátce poté, co Bacca objevil důkazy o existenci života mimo planetu, tam byla postavena observatoř, z níž byl navázán první kontakt s Trandoshou.
V dobách Republiky platilo Kachirho za jedno z nejvyspělejších měst na Kashyyyku, nadále prosperovalo a padlo dokonce několik návrhů na jeho povýšení do stavu kapitolu, ale tradicionalisté nakonec vždycky vyhráli. Panoval tam čilý obchodní ruch, byla tam vybudována moderní rafinérie
Na konci války klonů tam došlo k bitvě, kdy se o získání tajných hyperprostorových koordinátů, získání či alespoň zničení vyspělé rafinerie a invazi přes tamní pláž pokoušely jednotky Konfederace. V případě neúspěchu byl velitel separatistických sil odhodlán použít k totální anihilaci města pyrogelové hlavice, ovšem zavčas mu je zničila jednotka dobrodruhů. Město zuřivě bránil také Wyrrgy, který u něj později před zradou klonů zachránil mistra Yodu. Ostatní Wookiové však takové štěstí neměli a z města se během imperiální okupace stal jeden z důležitých vesmírných přístavů pro export otroků.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License