Kabal

Kabal byla planeta v sektoru Mayagil ve Vnějším okraji. Pokrývaly ji oceány s množstvím zalesněných ostrovů, jejím hlavním městem byl Shoribus. Byl na ní kritický nedostatek zemědělské půdy a většina potravin tak pocházela z moří nebo byla dovážena výměnou za minerály získávané ze dna oceánu.

Historie

Planeta byla osídlena v roce 641 BBY a prvními kolonisty byli obyvatelé Eriadu, kteří ze své domoviny odešli kvůli rostoucí nedůvěře v byrokracii. Kolonie se rychle rozrostla, vítala nespokojence z dalších světů a ač byla členem Republiky, dávala jasně najevo, že si o korupci a politice myslí svoje.
Když Senát uvalil vyšší daně na obchodní trasy, přestala Obchodní federace na Kabal dovážet potraviny, protože se to údajně nevyplatilo. Ve skutečnosti šlo o kalkul hraběte Dooku, který tam později nechal poslat humanitární pomoc a s otevřenou náručí přivítal obyvatelstvo planety mezi separatisty. Kabal tak krátce před válkou klonů definitivně vystoupil z Republiky a přidal se ke Konfederaci nezávislých systémů.
Začátkem prvního roku války klonů odkoupil kasíno v hlavním městě Hutt Gromba, jenž se tam přestěhoval z Hallomarru i s celým dvorem. Válka jako taková se pak planetě vyhnula, zdrcující byl až její konec, kdy separatisté kapitulovali a Republika byla přeměněna v Impérium. Jakožto člen poražené frakce Kabal dost trpěl, ale o zmírnění celé situace se postaral Gromba, který začal na oko spolupracovat s místním guvernérem a ušetřil město i planetu větších represí pod podmínkou, že tam zajistí pořádek.
Krátce po zničení Hvězdy smrti mělo Impérium podezření, že se v Shoribusu skrývají vysoce postavení představitelé rebelů, a tak nechalo celé město pro výstrahu vybombardovat.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License