Kabal

Kabal byla planeta ve Vnějším okraji, v sektoru Mayagil, jejíž populace krátce před válkou klonů vystoupila z Republiky a přidala se ke Konfederaci.
V hlavním městě Shoribus stálo kasino, které v prvním roce války (a pravděpodobně i dřív a později) sloužilo jako sídlo Hutta Gromby.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License