Kaama

„Monitor volá neznámou loď, identifikujte se, nebo budete považování za nepřátele a sestřeleni.“
[„Kámo, to bych nedělal. Tady je generál Champbacca, mám na palubě ještě generála Karnis a další posily, které tam dole potřebujete.“]
„Rozumíme, posíláme přistávací vektory. Komandér Kaama končí.“
- komandér Kaama a Jungle Jet, oběžná dráha Kashyyyku

CC-5019, známější jako komandér Kaama, byl klonovaný důstojník Velké armády Republiky, kapitán venatoru Monitor.

Historie

Klonovací válec na Kaminu opustil v roce 32 BBY a okamžitě byl začleněn do výcvikového programu zkumavkových důstojníků flotily. Do klonových válek byl nasazen až týden po bitvě o Geonosis, a to jako velící důstojník na palubě zbrusu nového křižníku Monitor. Do první bitvy měl vyrazit pod velením generála Champbaccy, ale ten se nechal slyšet, že nebude velet lidem vypěstovaným pro potřeby válčení a zbavených základních práv.
Kaamu to přimělo hodně přemýšlet nad smyslem života, v následujících měsících plně využil svůj výcvik, aniž by se musel zodpovídat nějakému generálovi, a celou válku klonů přemýšlel, co bude po ní, až nebudou klony potřeba. Účastnil se několika méně významných vesmírných bitev ve Středním pásu a ze všech jeho Monitor vyvázl nanejvýš s mírně poškozeným pancířem.
V roce 19 BBY byl povolán do bitvy o Kashyyyk, kde Monitor jako první z republikových lodí kontaktoval přilétající Jungle Jet a na jeho palubě generála, který už sice generálem dávno nebyl, nicméně si ho Kaama moc dobře pamatoval. Povolil mu přistání, slíbil, že vyšle několik jednotek klonových inženýrů na Šerifa, až se tento uráčí dostavit, a chtěl ho po bitvě pozvat na palubu, nicméně Monitor byl obratem napaden konfederačním bitevníkem a na vykecávání nebyl čas. Kaama svou loď díky zběsilému manévrování a asistenci jednoho acclamatoru ubránil, ale v závěru šarvátky mu před obličejem explodoval jeden z přetížených panelů na můstku. Komandér navzdory částečné slepotě zůstal na svém místě a byl odhodlaný splnit své úkoly. Šerif dorazil o pár desítek minut později a i když se Kaamovi něco nezdálo, kombinace zranění a profesionálního krytí z dílny Nevy Habiliho ho nakonec přimělo nad podivnostmi mávnout rukou a inženýry v ARC-170 na spojeneckou loď skutečně odeslat.
Ještě než stačil událost zaprotokolovat, byl Monitor napaden znovu, tentokrát bitevní lodí Virgin Slayer. Kaama se bránil statečně, ale s poškozenou lodí nakonec prohrál a zemřel na vybuchujícím můstku.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License