K'sulmatha

K'sulmatha byla sekta uctívající temného boha, entitu nazývanou Urumuros.

Historie:

Počátky spolku se datovaly více jak šest století do minulosti (cca 618 BBY). Tehdy se Di-Bona, renegádský Jedi, uchýlil při útěku před hněvem Republiky do Divokého vesmíru, kde se skryl na opuštěnou a nehostinnou planetu.
V meditaci, ponořen do Síly hledal pomoc z jeho bezvýchodné životní situace, když v tom se jej v jeho transu něco dotklo, něco nehmotného a přitom velice hmatatelného. Ten dotek jej poznamenal na duši a pocítil z něj takový nával moci, že dle legendy, která se vyprávěla uvnitř sekty, svou vůlí a Silou změnil podmínky na celé planetě a z nehostinné vesmírné hroudy se stal ráj ve vesmíru. Ten dotek se stal příslibem moci, po které začal prapředek prahnout.
Svět, který se mu stal útočištěm, pojmenoval Bwyrgen a jeho hvězdnou soustavu Yharn. Tento kus galaxie dostal označení sektor Dargon, který sousedil se sektorem Trilon na Vnějším okraji.
Prapředek nebyl sám, přiletěl i se svou rodinou, se kterou se na Bwyrgenu usídlil a brzy se zpráva o tomto ráji rozkřikla do různých koutů galaxie. Do několika let se zde vybudovala prosperující kolonie, jejímž svrchovaným vládcem byl sám prapředek.
Vládli za něj ale jeho potomci, mladší generace rodu, která byla seznámena s příslibem, který mu entita poodhalila. On sám se intenzivně a bez odpočinku snažil dotek oplatit a ponořen do hluboké meditace naslouchal jejímu vzdálenému šepotu.
Zpět do skutečného světa se vracel jen zřídka, a to vždy jen na pokraji vyčerpání a smrti. Trvalo to několik let, než mu jeho pološílená mysl vsugerovala, že v mlze nevědomí kroužil kolem jeho vysněného cíle. Ve své posedlosti a šílenství se vlastnoručně oslepil ve víře, že oči ho omezují v jeho vnitřním zraku.
Tohle šílenství se paradoxně vyplatilo, neb spatřil to, po čem celé ty roky pátral. Vyměnil si dotek s něčím, co neslo jméno Urumuros, po němž později neslo název modré slunce soustavy Yharn.

Byl slepý, ale v přímém kontaktu se svým bohem, a měl přístup k části jeho moci. Tehdy založil tuto sektu. Jejími členy byli pouze zasvěcení ze čtyř rodových linií - Di-Bona a spřátelených Un-Atlu, Taltapes a Hanzaren. Zasvěcení tvořili tělo sekty a říkali si Krath. Studovali Urumurose a pokud se jim podařilo dojít k prvotnímu doteku, stali se K'sulmatha. Ti byli duší a vůlí sekty. Nejpočetnější skupinou, která však o svém zařazení neměla ponětí, byli Tormuth, což byli všichni, kteří o existenci Urumurose neměli ponětí a sloužili všem ostatním členům sekty.

Sekta ve své soustavě vládla skoro čtyři století, ale to se změnilo šarlatovým spánkem v roce 231 BBY. Jednalo se o fenomén, který začal u Jolik-Uzra Taltapese. Ten byl K'sulmatha a byl v hluboké meditaci v komunikaci s Urumurosem, ale místo aby se po několika hodinách, maximálně dnech z meditace probudil, neprobudil se už nikdy. Zůstal v hlubokém tranzu ne nepodobném apalickému syndromu a krátce po něm se to samé přihodilo i všem ostatním K'sulmatha. Během dvou let tak zmizel hlavní pilíř sekty a nastala doba stagnace, kdy se ze strachu Krathové raději nepokoušeli navazovat komunikaci s Urumurosem a v obavách před prvotním dotekem se na dlouhá desetiletí raději úplně odřízli od Síly.

Toto období přerušil až lord Konns Di-Bona.

Členění sekty:

K'sulmatha – „Ti, což zřeli pravdu“

Pocítili prvotní dotek entity a začali ji studovat. Později dospěli z šílenství k poznání, že aby ji uzřeli a dosáhli její moci, je třeba obětovat svůj zrak – rituální oslepení, skrze které se mnohem hlouběji ponořili do Síly a uzřeli, dotkli se Urumurose.
Kdysi došlo k tomu, že hlavní K'sulmatha se nevrátil z rozjímání s Urumurosem a skončil v nehybném, apalickém stavu. Následně se tento šarlatový spánek rozšířil i na všechny ostatní K'sulmatha a v době života Konnse Di-Bony již nežil žádný z členů této kasty.

Krath – „Ti, kteří věří“

Jedná se o mezistupeň těch, kteří snad jednou uzří pravdu a postoupí výše v hierarchii. Jsou fyzickou manifestací síly K'sulmatha a emisaři jejich vůle. Každý Krath je odmala trénován v boji i se světelným mečem.
Krathové, kteří dosáhli dostatečné úrovně vědění a pocítili prvotní dotek, podstoupili oslepovací rituál a stali se K'sulmatha.

Tormuth – „Ti, co nevidí“
Do této kasty spadali ti, které Krathové a K'sulmatha zneužívali ke svým cílům. Obecné označení všech, kteří nebyli zasvěceni do hlubších tajemství sekty a kteří neměli o existenci Urumurose ani ponětí. Ostatní kasty na Tormuth hleděly s opovržením a považovaly je za poddruhy. Využívaly je jako otroky a sluhy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License