K-1PZ

K-1PZ byl bezpečnostní droid série KX, majetek ISB a dedikovaný navigátor Filomény. Kromě obvyklé výbavy droidů své řady disponoval také nadstandardní astrometrickou databází a zásuvným modulem ChromeBoy Deluxe s adekvátním společníkovským programováním.

Historie

K-1PZ byl vyroben roku 15 BBY v továrně Arakyd Industries na Vulpteru a společně s několika dalšími kusy obratem putoval do pobočky ISB na Kuatu, kde zpočátku sloužil jako analytik, jehož hlavní náplní práce bylo počítat pravděpodobné vektory přesunů povstaleckých jednotek. Po pár měsících byl přidělen zacvičované agentce Lenico, která jeho výpočetní sílu využila při vlastních analýzách. Ač mu na začátku nainstalovala omezovač, droida si celkem rychle oblíbila a po debaklu s agentem Tonewym ho dokonce vybavila několika kontroverzními modifikacemi, aby jí mohl kontakt s lidmi nahradit úplně. V následujících letech se jí tak stal nejen šikovným nástrojem a osobním strážcem, ale také přítelem ve více než jednom smyslu toho slova.
Když Mína v roce 10 BBY nafasovala vlastní loď, stal se K-1PZ neoddělitelnou součástí její výbavy a pomáhal jí nejen s navigací, ale i s pilotováním jako takovým. Cestoval s ní po Impériu, pomáhal odhalovat diverzanty a jeho software byl soustavně optimalizován. Po několika kolech pozvolných úprav se tam stal prakticky nezávislým na ISB a jako prioritního majitele měl uloženou právě Mínu.
V říjnu roku 0 ABY byla Mína převelena na Brünnhildu, kde měla dohlížet na hladký průběh vyšetřování zničení Citadely, a K-1PZ šel samozřejmě s ní. Oba tedy vyrazili do Vnějšího okraje, kde se brzy připojili k posádce kapitána Richtera, a v následujících měsících ho bedlivě hlídali. V jeho počínání však nenašli žádné závažnější chyby, které by bylo třeba hlásit. Kapitán si naopak nemohl nevšimnout, že je Mína ideálním kandidátem na posílení operace Valkýra, a krátce poté, co Brünnhilda splnila svůj úkol a Mína si měla letět po svém, jí učinil nabídku, kterou neodmítla. Na vlastní žádost pak na lodi ještě nějakou dobu zůstala, oficiálně aby prověřila vodítka k dalším povstaleckým kapsám v oblasti, proti čemuž K-1PZ neprotestoval.
Když Brünnhilde v dubnu roku 1 ABY obdržela zprávu od Frau Engels, aby se přesunula na Coruscant, a kapitán v jejích gestech rozpoznal rozkaz k zahájení ústupu do Neznámých regionů, Mínin svět se otočil vzhůru nohama a K-1PZ nebyl schopen ani pochopit, co se děje, natož jí poskytnout adekvátní oporu.
Snažil se přispět alespoň k hladkému a co nejrychlejšímu přesunu přeživších do bezpečí na Valhallu, ale křižník neměl druhou polovinu trasy a v polovině se zasekl. Protože situace byla čím dál zoufalejší, rozhodl nakonec kapitán, že Mínu pošle zpátky do civilizovaného vesmíru, aby jim sehnala pomoc. Vzala droida a s tím, že pokud všechno půjde dobře, kontaktuje Brünnhildu z předem domluvené planety, vyrazila hledat jejich jedinou naději. Cestou si pro případ nouze připravila uvěřitelnou historku o tom, jak byla zrádci zajata a jak jim utekla, droidovi na to vytvořila sérii moc hezkých falešných vzpomínek a začátkem července oba dorazili na Tango Urilla. Většinu pobytu v opuštěném úlu byl K-1PZ vypnutý a Mína si ho zapínala jen příležitostně, když ho potřebovala, a 11. 7. byli oba nalezeni a na oko zajati známou povstaleckou buňkou.
K-1PZ nicméně zůstal vypnutý, a to i po přesunu Filomény a Cocotte Minute na Kompostárnu, kde byl i s lodí uložen do bezpečnostní karantény.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License