Jurgak

Jurgak byl Wookiee z Kashyyyku, lovec perel a prokletý fotbalista.

Historie

Jurgak se narodil roku 177 BBY v Rwookyavicku, už v dětství mu otce sežral tuleňomut a rodinnému řemeslu, lovu perel na dně zmrzlého moře, ho tedy učila matka. Jurgak byl však přirozený talent, již brzy dokázal odhadnout, kde se shlukují nejproduktivnější perlorodkomuti, a neměl se vůbec špatně. Šťastný ale nebyl, protože rád chodil sledovat zápasy Rampouchů a přál si stát se jedním z nich, nicméně ho dlouho odmítali. Odmítaly ho i všechny samičky ve městě, a to i ty, kterým dal nějaké ty perly úplně zadarmo.
V roce 65 BBY přišli Rampouši o střelce a potřebovali posily, aby vůbec složili celý tým, a Jurgak tak dostal šanci. Absolvoval s nimi jediný trénink a naučil se základy, ale v následném zápase s Dynamem střelil dva vlastňáky1 a diplomat to neuhádal, což vyústilo v jednu z největších bitek v dějinách kashyyyckého fotbalu. Rampouši se pak ještě na marodce shodli na tom, že nemá cenu dál pokračovat v klubové činnosti, tým rozpustili a tehdejší náčelník pak Jurgaka jakožto hlavního viníka proklel a pod trestem smrti vyhnal z města. Nešťastník zmizel v tundře, živil se lovem a pomalu mířil na jih, kde předpokládal, že se mu vyhnanství bude snášet lépe. Kupodivu se nemýlil, v mírnějším klimatu jižních lesů se mu dařilo docela dobře, a protože si udržoval jistou míru civilizovanosti, sem tam si s ním i pokecal nějaký ten pocestný. Jinak ale Jurgak trávil většinu času v divočině a naučil se obstojně střílet z kuše.
Když se v roce 19 BBY schylovalo k bitvě o Kachirho, vycítil příležitost odčinit své hříchy, přihlásil se jako dobrovolník na sebevražednou misi nedaleko města a stal se díky tomu střelcem katamaránu, v němž Wyrrgy, Demonbacca a Serrmegra vyráželi na průzkum mýtiny s pyrogelovými hlavicemi.
Zabil ho výstřel, který obratem poslal katamarán k zemi, a později byl pochován v hromadném hrobě.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License