Jurášek

Jurášek byl ochočený terentatek Šošonského krále.
Miloval děti a byl by i dobrým asistenčním terentatekem, ale Kanry ho spíše využíval k lovu a boji proti okupantům.

Historie

Před rozkazem 66

Jurášek se narodil někdy roku 23 BBY. Ještě toho roku jej Kanry se skupinkou myslivců našli umírajícího v hnízdě, neboť trandoshanští pytláci ulovili jeho matku. Kanry neváhal a Juráška si vzal s úmyslem ho zachránit a udělat z něj svého mazlíčka.
Během bitvy u Kachirha nebyl ještě jeho výcvik dokončen, a tak ho Kanry nenasadil při obraně Tyrvrarru proti otrokářům.

Občanská válka

Naopak bitvy u Krákavé skály se účastnil jako Kanryho válečný oř a jako jeden z mála bitvu přežil. Byl aktivním členem odboje, na Pevnosti Boyarr měl vyhrazený jeden hangár a málokdo o něm přemýšlel jako o zvířeti. Karrazin se ho páníčkovi pokusil odlákat na kolečko cukru, ale měl smůlu.1
Dne 28. 3. 0 ABY byl v čele dragounů při osvobozování Tábora 52, sežral mimo jiné Lukkse, bitvu i záplavu po zničení jezera Varf přežil a po čtyřech dnech v lese se vrátil na základnu. Od té doby přebýval v mlhovině Tyyyn a čekal na svou další šanci.

d20

Master hunter predator 11
STR 29 / DEX 11 / CON 29 / INT 5 / WIS 19 / CHA 11
Spot +12, Climb +10, Hide +10, Intimidate +10, Jump +10, Survival +6, Balance +5, Listen +5, Move Silently +4
Power Attack, Track, Dodge, Mobility, Spring Attack, Improved Critical (bite), Stamina, Shadow, Steady

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License