Jurášek

Jurášek byl ochočený terentatek Šošonského krále.
Tři týdny po bitvě o Yavin se účastnil nájezdu na Tábor 52.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License