Joruna Galactic Mining

Joruna Galactic Mining, zkráceně JGM, byla za dob Republiky jedna z největších těžařských společností v galaxii.
Její hornické sídliště stavěné roku 28 BBY na neznámé planetě bylo posledním projektem Darth Palluse1.
V roce 22 BBY se za jejího prospektora vydával Woallc Con-Denyzz, když se pokoušel získat informace od administrátora Dantese z Miu Leptonis IV.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License