Joruna Galactic Mining

Joruna Galactic Mining, zkráceně JGM, byla za dob Republiky jedna z největších těžařských společností v galaxii, která zaměstnávala miliony bytostí všech možných ras. Specializovala se zejména na těžbu těžkých kovů a drahých minerálů, ale nepohrdla samozřejmě ani jinými zdroji příjmů.

Historie

Založena byla v roce 999 BBY na planetě Joruna, ale díky několika velmi výhodným akvizicím se už v následujících dvou dekádách rychle rozrostla a přestala s ní mít prakticky cokoliv společného. V názvu ale odkaz z historických důvodů zůstal.
V roce 511 BBY se společnost stala obětí podvodu, kdy z ní Baccalla na základě zfalšovaných geologických průzkumů vytáhl značné finanční prostředky na stavbu stříbrného dolu na Shurru VI. Společnost sice díky inspektorovi rychle odhalila, že jde o tunel, ale podvodník už byl s penězi pryč. Společnost se nějaký čas pokoušela využít již vybudovanou šachtu alespoň jako skladiště radioaktivního polonia, ale nebylo to efektivní a roku 450 BBY ji s radostí za symbolický jeden kredit prodala Klekipetrovi.
V roce 28 BBY pro ni Darth Pallus navrhoval jedno hornické sídliště, kde na pracovní síle a betonu ušetřil sedm milionů kreditů.1 Šlo o jeho poslední projekt, společnost později odebírala beton výhradně od KGB. V roce 22 BBY se za jejího prospektora vydával Woallc Con-Denyzz, když se pokoušel získat informace od administrátora Dantese z Miu Leptonis IV.
Za Impéria byla znárodněna, což se neobešlo bez protestů, mazání dokumentů a poprav, její mineralogické oddělení pak spadlo do klína nově budované IDNRA.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License