Jorrseffar

Jorrseffar byl Wookiee z Kwookrrru, armádní letecký inženýr a vášnivý rybář. Chtěl se stát bojovým pilotem, ale zabránila mu v tom vrozená srdeční anomálie. Díky dlouhodobému pobytu mimo rodnou hroudu ztratil svůj specifický dialekt a kdyby nepil borovičku, tak by nikdo ani nepoznal, že je z Kwookrrru.

Rodina

Manželka Mennopaauza, dcery-dvojčata Leenncaana a Naraasirra, všechny z rodu Malrys.
Tchyně Anerrzzka z rodu Malrys.
Z Naraasiřiny strany zeť Arrtharuk, vnukové Kanrryuh, Salltryn, Wyrrgullhuk a vnučka Lauwlyamurry.
Z Leenncaaniny strany zeť Georrggekes z rodu Lotrrandů, vnučka Rradcara a vnuk Demonbacca.

Historie

Jorrseffar se narodil 13. 2. roku 437 BBY v Poprrradu, a to jako syn majitele hospody Sajggon. Už odmala ale směřoval spíš k tomu, že se stane knězem v místním klášteru Wirady. Docházel tam už jako malý ministrant a ve chvílích volna chodil k peřejím, kde chytal ryby nejdřív harpunou, později na udici, a bylo mu dobře. Po večerech brouzdal v knížkách a uchvátila ho technika. To byl hlavní důvod, proč se po zkoušce dospělosti, při které přehodil přes hlavu dospělého muflona, snědl polovinu své váhy v bryyynze a vypil polovinu svého objemu v borovičce, rozhodl ukončit začínající kariéru u církve a se sekerou a jídlem na dva týdny se vydal z hor do Mukachevva. Tam nasedl na loď a zamířil na Rakhuuun, kde začal studovat na technické škole v Tryskoprrrskách.
Patřil k nejlepším a když školu roku 401 BBY dokončil i s náležitou praxí, byl okamžitě přijat do ozbrojených složek Rakhuuunu, kde se staral o bezchybný chod všech stíhaček. Hlásil se i přímo k pilotům, ale protože měl od narození srdce v hrudi posunuté trochu víc doleva, doktoři mu neudělili potřebná razítka. Přesto se mu ale kariérně dařilo, postupoval hodnostmi, postupně ztrácel rodný dialekt a celkově se tam civilizoval.
V rámci armádního cvičení se roku 380 BBY dostal na Kashyyyk, do Rwookrrorro, kde se potkal s Mennopaauzou, do níž se okamžitě zamiloval. Ani ona nezůstala tváří v tvář důstojníkovi chladná a už o rok později byli svoji. Jorrseffar byl na svou žádost převelen na leteckou základnu ve Rwookrrorro a přestěhoval se do Tyrvrarru.
Roku 374 BBY byl nasazen v zubatých válkách. Nebojoval sice aktivně, respektive ani jednou si nevystřelil, ale ve městě Zsr'lra se staral o letectvo a měl velice důležitou a zodpovědnou práci. Přestěhovala se tam za ním i jeho manželka, to aby si tam nenašel nějakou ještěrku. Domů se vrátili před koncem války, roku 307 BBY. Stal se předsedou rybářského spolku a užíval si relativní klid.
23. 10. 191 BBY se mu s Mennopaauzou narodila dvojčata Leenncaana a Naraasirra. Když se Leenncaaně v roce 124 BBY začal dvořit chudý tesař Georrggekes, vyhnal ho Jorrseffar z domu. Když se ale týž tesař vyšvihnul a začal vyrábět dřevěné lodě na zakázku, nakonec mu svolení dal a ti dva se roku 119 BBY vzali.
V roce 118 BBY se vdala i jeho druhá dcera, a to za bohatého přepravce Arrtharuka. V následujících letech dostal spoustu vnoučat a byl tuze rád, že jsou jeho dcery zajištěné.
Když se roku 98 BBY ztratil jeho vnuk Demonbacca, povolal Jorrseffar na pomoc i několik pátracích katamaránů, ale nikdo jej nenašel a on z žalu, že zemřel, viditelně zchřadl a zestárl. O dva roky později se vnuk zázračně ukázal a měl za sebou šamanský výcvik, z čehož Jorrseffar opět pookřál, ovšem stříbrná srst mu už zůstala.
Když Demonbacca na své narozeniny v roce 89 BBY v záchvatu po konzumaci květů airuruba zabil svého otce i matku s nenarozeným dítětem, Jorrseffar truchlil o to víc, že jeho manželku z toho trefil šlak a zemřela. Nenechal se ale zaslepit žalem a vyslechl si Salltryna, který mu vysvětlil, jak se to stalo. Zatímco ostatní vyděšení obyvatelé Tyrvrarru pak Demonbaccu hodlali utratit, Jorrseffar nechal vnukům přistavit loď, kterou obviněný unikl smrti. Život v Tyrvrarru se ale pro něj a Mennopaauzu stal nesnesitelným, neboť jim připomínal tragicky zemřelou dceru, a rozhodli se tedy, že se přestěhují na Kwookrrr, kde jim její smrt nebude všechno připomínat.
Roku 39 BBY byl na pohřbu zetě Arrtharuka a posléze na svatbě vnuka Wyrrgyho s Harryshou. V roce 37 BBY přijal za svou pravnučku Jessicu.
Roku 29 BBY byl na pohřbu Luccy a pak i na oslavě Dne života v Karrambaculleku, protože vztahy s rodinou zesnulého zetě stále udržoval a oslava byla dobrý způsob, jak přijít na jiné myšlenky.
Klonové války se ho nijak netýkaly, byl už v důchodu a jen kroutil hlavou nad tím, jak je možné, že se začala řezat celá galaxie.
Masakr v Kachirhu na samém konci války ho značně vyděsil, a tak se sebral a odletěl na Kashyyyk, kde se přidal k zárodkům kashyyyckého odboje pod vedením jeho vnuka Kanryho. Bitvy u Krákavé skály se nezúčastnil, protože neměli žádnou leteckou podporu, ale jen díky tomu pravděpodobně přežil a mohl na stará kolena dál bojovat proti Impériu.
Od roku 14 BBY přebýval na Pevnosti Boyarr, kterou dal z větší části sám do provozu, protože rozuměl kwookrrrské technice. Byl de facto šéfinženýr, který udržoval v chodu nejen celou stanici, ale i všechny lodě, které odboj využíval.
Dne 28. 3. 0 ABY se opět shledal se svým vnukem Demonbaccou, který dopomohl odboji osvobodit Tábor 52. 13. 8. Téhož roku se shledal i s nejstarším vnukem Wyrrgym, ale nebylo to úplně nejradostnější. Wyrrgy byl v kómatu a Jorrseffar nechápal Demonbaccovo vysvětlování, proč ho nejde probrat. Vnuk pak byl od té doby v pevnosti, ležel na lůžku a on ho chodíval navštěvovat a sžírala ho bezmoc, neboť nevěděl, jak mu pomoci.
31. 5. 1 ABY se ho konečně podařilo probrat a když se to dozvěděl, otevřel slavnostní borovičku posvěcenou kněžkou Wirady. Jakmile se pak Wyrrgy rozkoukal, dokonce ho donutil i trochu vypít. Wyrrgy se sice pokusil o útěk, ale protože byl upoután na vozík a po měsících ležení se skoro nedokázal postavit, zvládl jen sto metrů, než ho děda dohnal a nalil do něj kalíšek.
V pokusech o urychlení jeho rekonvalescence pokračoval v podobném duchu i během následujících týdnů, dokud Wyrrgy nebyl schopný utéct z jednoho konce pevnosti na druhý.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License