Jorj Hossan

Jorj Hossan byl k Síle citlivý Zygerrian z Catharu, rytíř Jedi a další z řady těch, co se systematicky snažili očistit galaxii od terentateků a podobných stvůr. Vlastnil světelný meč se žlutou čepelí a uměl jím páchat značné škody, ale jinak byl tišší typ, stranil se lidí a upřednostňoval společnost zvířat.

Historie

Jorj se narodil roku 3881 BBY na Catharu, kam se jeho rodiče uchýlili do exilu poté, co otevřeně vystoupili proti otrokářství a udělali si příliš mnoho nepřátel. Než ho však stihli pořádně vychovat, našel ho potulný rytíř Jedi, objevil v něm potenciál k užívání Síly a Jorj putoval do chrámu Jediů na Kashyyyku. Během studií se potýkal s krizí identity, protože si myslel, že jakožto kocour z Catharu musí být zákonitě taky Cathar. Snažil se tedy pořádně cvičit, aby dorostl aspoň průměrných rozměrů, pod dohledem mistrů se učil bojovat nejen se světelným mečem a nepřišlo mu ani trochu divné, že většina z nich považuje jeho nároky za poněkud přehnané.
Když se ho pak ujal mistr, byl mu Jorj skvělým žákem a svou pílí byl inspirací pro mnohé další. Společně navštívili Zemi stínů a později i jiné planety včetně Ruusanu, kde si Jorj v roce 3865 BBY konečně postavil vlastní meč, ale jinak setrvávali hlavně na Kashyyyku a on se mnohé naučil i od Aywen Aisling. Trpělivě pokračoval ve studiu, osvojoval si dovednosti potřebné k přežití v přírodě a pozvolna dával přednost společnosti zvířat nad tou lidskou. Teprve v patnácti letech ho napadlo, že by vlastně dost dobře mohl být příslušník úplně jiné kočkoidní rasy, a když mu to chrámový lékař s naprostou samozřejmostí odkýval, dost mu to změnilo život.
Jakmile splnil rytířské zkoušky, rozhodl se zavítat na rodnou planetu a setkal se tam s rodiči.1 Dlouho s nimi ovšem nepobyl, vrátil se na Kashyyyk a pro nedostatek volných učedníků pak sám pročesával okolní lesy a snažil se je vyčistit od temných stvůr, kterých tam od konce posledního konfliktu se Sithy ještě pár zbývalo. Stal se tak vlastně pokračovatelem velkého lovu, který rozjeli slavní rytíři o pár generací dříve, a zanedlouho se to stalo jeho hlavním zaměřením. Padawana si nevybral, cestoval po galaxii a s pobavením sledoval, jak se z něj stává lovec, který by se na Catharu rozhodně těšil větší úctě než na Zygerrii.
V roce 3852 BBY se během krátké zastávky na Kashyyyku dozvěděl o možném úkrytu teretnateka na jižním kontinentu a vyrazil tam. Ačkoliv pak po příletu na místo viděl spoustu pavučin a bylo mu jasné, že se jedná o hnízdo wyyyschokka, nezalekl se, šel ho ztrestat a bylo by se mu to jistě povedlo, kdyby v kritickou chvíli neuklouzl po houbě. Jorj pak byl pavoukem rychle přemožen a posloužil mu jako potrava na dalších pár týdnů.
O několik tisíc let později našli zbytky jeho meče Fidorkka, Pája a Shoran.

d20

Jedi Sentinel 7 / Big Game Hunter 2
STR 14 / DEX 14 / CON 14 / INT 12 / WIS 12 / CHA 17
Survival +15, Handle Animal +12, Hide +10, Move Silently +10, Enhance Senses +8, Empathy +8, Spot +8, Friendship +7, Knowledge (wilderness lore) +6, Move Object +6, See Force +6
Martial Arts, Cosmopolitan (Survival), Alertness, Primal Sympathy, Stealthy, Track, Lightsaber Defense, Weapon Focus (lightsaber), Fame
Pathfinder, Expert Stalker (large predators)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License