Jolik-Uzra Taltapes

Jolik-Uzra Taltapes byl člověk z Bwyrgenu, ve své době nejvyšší člen sekty K’sulmatha a také první, koho postihla kletba šarlatového spánku.

Historie

Jolik-Uzra se narodil roku 283 BBY na Bwyrgenu do pohodlí a blahobytu rodu Taltapes. Už od dětství byl vzděláván, a to i v tajích sekty, jíž byli jeho rodiče členy. Jak dospíval, tak šplhal v hierarchii a jeho moc velice rostla. V roce 240 BBY podstoupil vlastnoručně rituální oslepení a dosáhl přímého kontaktu s Urumurosem.
Roku 231 BBY se oddával hluboké meditaci v komunikaci s Urumurosem, ale místo aby se po několika hodinách, maximálně dnech z meditace probudil, neprobudil se už nikdy. Zůstal v hlubokém tranzu ne nepodobném apalickému syndromu a krátce po něm se to samé přihodilo i všem ostatním K'sulmatha, kteří se v meditacích pokoušeli promlouvat s jejich bohem. Tento stav byl pojmenován jako šarlatový spánek a po třech letech Jolikova vegetativního stavu se jeho rodina rozhodla o jeho odpojení od přístrojů a on tak roku 228 BBY zemřel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License