Jimminix

Jimminix byl k Síle citlivý Vratix, jeden z potomků Lempixe, který se většinu života prezentoval jako samec. Podobně jako jeho otec/matka byl nesmírně inteligentní, a to až tak moc, že ho to znevýhodňovalo v běžném životě.

Historie

Vylíhl se na Miu Leptonis IV začátkem roku 19 BBY a i když se kolem něj záhy vyskytovalo dost dalších dětí, většinou se jich spíš stranil.
Začátkem roku 14 BBY se kvůli rozpadu enklávy a hrozbě Inkvizice přestěhoval i se sourozenci a rodičem na Thyferru. Zatímco zbytek jeho snůšky se harmonicky integroval do tamní společnosti, Jimminix byl jako jediný citlivý k Síle a táhlo ho to z planety pryč, ale přesto docela dlouho vytrval, hodně studoval léčitelství a teprve koncem roku 7 BBY vyrazil k Manaanu, hnán nevysvětlitelnou silou.
Tam se zpočátku setkal s nedůvěrou, protože nebyl Selkath, ale právě díky tomu se dostal k léčení jednoho přivandrovalce, na nějž prestižnější doktoři neměli čas. Dal do toho všechno, upoutal pozornost nadřízených a po dalších pár letech a zákrocích byl přijat za místního. Když pak před těmi správnými obyvateli Ahta ukázal své schopnosti v Síle a zvládl si zhotovit tradiční selkathský meč, byl přijat do řádu Shasy a volání v jeho hlavě se na okamžik odmlčelo.
V roce 2 BBY byl konečně připravený na ponor do hlubin, kde měl spatřit obřího žraloka, a ačkoliv z toho byl dost nesvůj,1 nakonec se ten zážitek stal jedním z nejdůležitějších v jeho životě. Pochopil, že právě žralok ho k sobě celou tu dobu v Síle volal, ale pořád ještě nechápal proč.
V následujících letech tak nad tím meditoval, ale i nadále fungoval jako lékař a sešil pěkných pár Selkathů.

d20

Force Adept 3 / Tech Specialist 4 / Shasan Adept 2
STR 8 / DEX 10 / CON 10 / INT 20 / WIS 14 / CHA 12
Treat Injury +17, Knowledge (Manaan, kolto) +15, Heal Another +14, Craft (fira) +10, Heal Self +10, Knowledge (bacta, hydrology) +10, Move Object +10, Swim +10
Control, Skill Emphasis (Treat Injury), Surgery, Cure Poison, Endurance, Self-Sufficient
Instant Mastery (Craft (fira)), Tech Specialty (Surgical Expert)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License