Jim Breen

„Tohle nejsem já.“
- Jim Breen nad sklenkou neznámého bourbonu

Jim Breen byl člověk z Dantooine, proslulý výrobce bourbonu. Za všech okolností vystupoval jako distinguovaný gentleman, na své pití byl velmi hrdý a svou rodnou planetu znal jako málokdo. Měl velkou rodinu, do jejíž vzdálené větve patřil i Jeff Breen.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 63 BBY do rodiny pěstitelů kukuřice, a ač mu hospodářství nikdy moc nevonělo, byl smířen s budoucností farmáře a zvykal si na ni. Po vychození základní školy se nicméně navzdory sledování starých holofilmů začal dost nudit, po práci s oblibou chodil na zábavy do blízkého přístavu a balil tam svým poněkud archaickým šarmem farmářky z okolí. Protože vypadal starší, než byl, dokonce už jako nezletilý i ochutnal bourbon a později se vsadil, že dokáže vypálit něco mnohem lepšího.
Trvalo mu to celých pět let, která strávil především samostudiem a pokusy, ale nakonec se mu to v roce 42 BBY skutečně podařilo a dvouletý bourbon s jeho jménem šel na Dantooine tak na dračku, že se musel hodně snažit, aby uchránil další zrající rezervy. Podařilo se, o dva roky později vypravoval první náklad mimo rodnou planetu a od té doby se prakticky nezastavil. Zpracovával nejen veškerou úrodu vlastní rodiny a vzdálených příbuzných, ale spoustu kukuřice musel i dokupovat a záhy zaměstnával několik přilehlých hospodářství. Na svůj úspěch byl náležitě hrdý, ale pro pracovní vytížení už neměl čas na jakékoliv osobní vyžití, což mu nevyhovovalo.
Krátce před začátkem války klonů se přesunul do pozice tichého konzultanta a jenom dohlížel na to, aby byly zachovány jeho výrobní postupy. I nadále si žil značně nadstandardně, a protože vydělával víc, než potřeboval, investoval nemalé částky do rozvoje své planety, po které pak dlouhodobě cestoval.

Občanská válka

Pád Republiky a redukci osobních svobod nesl těžce, ale jakožto člověk ze zapadákova nebyl perzekuován nijak výrazně a pálení bourbonu pod jeho jménem pokračovalo díky práci jeho rodiny dál. Jim dál cestoval po Dantooinu a i když proti Impériu nijak veřejně nevystupoval, rozhodně se nevyhnul přemýšlení, jak by mohl pomoci změně.
Příležitost dostal v roce 2 BBY, kdy cestou přes kukuřičné pole narazil na skupinku povstalců z nově budované základny Aliance. Slovo dalo slovo, on jim přislíbil nenápadnou finanční pomoc a svět byl zase o kousek lepší.
Povstalci pak sice základnu opustili a po zničení Hvězdy smrti začali kočovat daleko od Dantooine, ale Jim jim sem tam i nadále něco poslal a hlavně u něj měli garantovaný bezpečný úkryt, pokud by to potřebovali.

d20

Noble 4 / Tech Specialist 4 / Crime Lord 2
STR 10 / DEX 12 / CON 10 / INT 16 / WIS 14 / CHA 18
Craft (bourbon) +20, Bluff +18, Appraise +15, Diplomacy +15, Knowledge (business, chemistry) +15, Gather Information +12, Disguise +10, Computer Use +8, Sense Motive +8, Survival +8
Merchant Trader, Cosmopolitan (Bluff), Fame, Skill Emphasis (Craft (bourbon)), Low Profile, Rebel Training
Instant Mastery (Craft (bourbon)), Tech Specialty (Mastercraft bourbon)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License