Jikazza

[„Zkusím to ještě jednou.“]
- Jikazza, když se něco nepovedlo

Jikazza byla Wookiee z Kashyyyku, stopařka a později členka posádky Jolly Jedie. Jakožto profesionální průvodce divokou přírodou byla sebevědomá a často měla nepředstavitelnou kliku, ale v životě osobním dost plavala a nebyla si ani jistá, za jaký tým vlastně kope.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 60 BBY v Lurkooro, a protože byla vymodleným dítětem a její matka zemřela při porodu, otce ani nenapadlo si stěžovat, že to není kluk, a začal ji zaučovat ve svém povolání stopaře. Jikazza se nebránila, pobyt v přírodě si naopak dost užívala a byla ráda, že nemusí vymýšlet, co se sebou v budoucnu udělá. Většinu mládí strávila v divočině a naučila se spoustu důležitých věcí o přežívání v ní, ale začínala mít čím dál větší mezery v sociálních dovednostech.
Když její otec v roce 32 BBY zemřel, převzala jeho mačky a začala zájemce do Země stínů doprovázet místo něj, ale takový úspěch jako on neměla. Věděla sice o přírodě skoro všechno, ale měla problém komunikovat s provázenými a občas docházelo k ošklivým nedorozuměním, jejichž vysvětlování ji stálo hodně sil. Nepolevila však a až do konce války klonů pokračovala v návštěvách povrchu, jen tam často chodila sama.

Občanská válka

Když do Lurkooro přišlo Impérium, Jikazza už byla dávno pryč, protože vytušila průser a společně s několika dalšími rychlíky zdrhla do bezpečí Země stínů. O tuto malou skupinku uprchlíků se starala příkladně, protože věděla, že přijít o ně by byla katastrofa, a ačkoliv ani nadále nedokázala moc účinně komunikovat, rozhodně byla důležitým a oblíbeným členem malé společnosti. Se štěstím se potloukala mezi stromy a unikali pozornosti imperiálních a otrokářských jednotek, ale jednoho dne v roce 3 BBY štěstí došlo a všichni byli lapeni. Jikazze se sice povedlo při obraně zastřelit hned dva Trandoshany, ale pak už byla přemožena a společně se zbytkem putovala do Tábora 52.
Tam dostala inhibiční čip a tři roky okopávala kashyyycký chmel, ale tři týdny po zničení Hvězdy smrti se do věci vložil Kashyyycký odboj a ona byla jednou z těch, co se je povedlo zachránit. Ze základny v mlhovině Tyyyn se pak přestěhovala na Jolly Jedie, protože tam nebylo tak narváno, a byla jednou z prvních pacientek, kterým IM-62 odoperovával inhibiční čip. Operace však stejně jako u jiných neproběhla hladce a Jikazza strávila nějaký čas v umělém spánku, než se medidroidovi podařilo ošetřit její nervové synapse tak, aby nehrozilo jejich poškození. Začátkem března roku 1 ABY byla úspěšně probuzena a byla jí navržena lehká rekonvalescence, která se však ukázala naprosto zbytečnou, protože jí mozek fungoval, jako by nikdy poškozen nebyl.
Protože patřila k té méně sociální části posádky, většinu dění jen pozorovala z hangárových zahrad, ale sem tam přeci jen zašla do Koktavé školnice nebo si v jídelně při obědě k někomu sedla. Takto zjistila, že si rozumí zejména s Balooem, ale ani nadále se nevídali moc často a ona spíš prolézala opuštěné části lodi v naději, že najde něco zajímavého.

d20

Scoundrel 4 / Scout 2
STR 12 / DEX 12 / CON 12 / INT 14 / WIS 15 / CHA 14
Survival +15, Hide +10, Move Silently +10, Listen +10, Escape Artist +8, Intimidate +8, Spot +8, Treat Injury +8, Climb +7, Swim +6
Cosmopolitan (Survival), Extra Lucky, Track, Self-Sufficient
Advanced Preparations, Confidence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License