Jhonar Indyss

„V životě jsem ho neviděl.“
- Jhonar poté, co mu podezřelý Togorian v přístavu na Mygeetu předal důvěrný vzkaz

Jhonar Indyss byl feeorinský profesor archeologie, kterého si Wyrrgy najal na získání Deníku Whillů.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se jako Golovar roku 202 BBY do rodiny majitele firmy vyrábějící swoopy a jeho ženy, původně sekretářky. Měl sestru Byanu, dvojče.
Jako malý rád četl dobrodružné romány a sledoval holofilmy o nebojácném archeologovi, což ho značně ovlivnilo a on nechtěl zdědit rodinný podnik; tuto výsadu ochotně předal sestře. Sám studoval historii umění na univerzitě na Alderaanu, ale nešlo mu to, byl za outsidera a nakonec ho předčasně ukončil a vyrazil do terénu.
Po několika stážích a nahnání praxe se kolem roku 150 BBY se vrátil na Alderaan a školu si dodělal, aby mohl učit. V téže době umírá jeho otec a firmu přebírá sestra.
Nechal se zaměstnat jako profesor historie a archeologie na alderaanské akademii. Také pokračoval v cestování po galaxii jako člen nejrůznějších vědeckých a archeologických vyprav, z nichž několik sám vedl. Strávil mnoho let na vykopávkách archeologických nalezišť různě po galaxii, z nichž přinejmenším jednu financovala Corellianská akademie umění.1 Veškeré, artefakty, které našel, věnoval akademiím, na kterých učil.
Bohužel, rodinná firma se dostala do finančních potíží. Jeho sestra několikrát špatně investovala a měla těžkou nehodu, která stala hodně peněz na léčení. Golovar chtěl rodině pomoci, a tak začal některé ze svých nálezů prodávat na černém trhu a nejrůznějším soukromým sběratelům, čímž firmu zachránil.
Golovar s vidinou snadno vydělaných peněz rozjel malý soukromý obchod s artefakty. Někdy je věnoval muzeím a školám, jindy je za hezký peníz prodal soukromníkům. Tomu se věnoval až do roku 46 BBY a získal mnoho obchodních kontaktů a věhlas v soukromých kruzích, ale také rivala v podobě Garteka Solona.
Někdy kolem roku 46 BBY potkal na jedné ze svých výprav Wyrrgyho, s nímž se spřátelil a občas s ním i obchodoval. Golovar mu zejména posílal staré droidy, které našel ve vykopávkách, aby je Wookiee opravil. Setkal se s Uv-Arem.
V časech chaosu občanské války Republiky a Separatistů se držel stranou od všech bojů a věnoval se profesorskému životu.

Občanská válka

Během chaosu v prvních letech vlády Impéria cestoval za vykopávkami a udržoval svůj malý obchod s artefakty.
Od roku 9 BBY ho opět zaměstnal Wyrrgy, a to hledáním několika prastarých artefaktů, jejichž výzkum mu zabral několik let. Cestoval po galaxii a sbíral informace, které pak za tučný peníz Wyrrgymu prodával. Po několika bouřlivých letech cestování ve vesmíru se rozhodl na pár let usadit a odpočinout si. Přijal lukrativní nabídku děkana na katedře historie a archeologie na alderaanské akademii.
Zhruba rok před bitvou o Yavin byl po několika letech kontaktován Wyrrgym a požádán, aby nalez jedijské artefakty a učení o krystalech. Krátce před zničením Hvězdy smrti byl na Nar Shaddaa, kde s pomocí Wyrrgyho droida infiltroval sklad artefaktů Hutta Grakkuse a získal odtamtud Deník Whillů. Protože pak po něm šel celý Hutt Town, musel ho na popud Tetragonu zachránit Moz'Gojo, kterému pomáhali Demonbacca s Champbaccou a kteří pak Indysse na palubě Opilé ovečky doprovázeli na Mygeeto ve snaze získat další informace o krystalech.
Vztah těch tří ale nebyl nejlepší, on je považoval za hrubiány, oni jeho za zbytečného panáka, a když se nakonec dostali zpátky na Nar Shaddaa a s pomocí holocronů Tuvase Akoka a Darth Karvuse Deník společně s Kody-Kannem Tonewy otevírali, nemohl se na jejich barbarství dívat a místo toho, aby jim poradil a k něčemu konečně byl, odešel do vedlejší místnosti.
Tam zůstal i ve chvíli, kdy všichni ostatní odletěli na Kashyyyk, a když mu došlo, že už se pro něj asi nevrátí, šel si po svém.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License