Jessieho světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Jessieho světelný meč

Jessieho světelný meč byla zbraň rytíře Jedi Jessieho, kterou složil na palubě lodi Crucible roku 35 BBY. Byl to robustnější, ale jinak standardní světelný meč, který šel použít jako kladivo.
Krystal v jeho jádru pocházel z planety Ilum a generoval modrou čepel. Jessie s ním chránil nevinné a trestal padouchy a roku 22 BBY ho měl u sebe při pokusu o dobytí Miri Laris II. Byl však zajat a meč byl po několik měsíců uložen v trezoru admirála Moriala. Když se Jessie stal admirálovým osobním strážcem, meč mu byl navrácen. Po nějaké době byl převelen pod velení Algernnon de Bray a při oslavách Modrého slunce na Roze-ba III se v gladiátorské aréně utkal s Chlouppkem. Souboj by vyhrál, ale ukázalo se, že Algernnon je zloduch, a Jessie ji svým mečem napadl. Nevyhrál, ale dokázal utéct. Meč se tak se svým pánem dostal na Dxun, kde jej Jessie uschoval a několik let nevytáhl.
Na meč narazil roku 17 BBY Chadra-fan Asyrk.
Koncem roku 15 BBY se Jessie s mečem dostal na Citadelu, kde s Jessicou, Woallcem Con-Denyzzem a Chlouppkem zachraňovali z inkvizičního zajetí mistra Champbaccu. Při ústupu se Jessie obětoval, aby mohla Jess s chlupáči uniknout. Jeho modrá čepel poslala do horoucích pekel několik inkvizitorů a než aby padl do zajetí, přetížil baterii a odjistil hrst granátů. S explozí vybuchl i krystal kyber, což zabilo nejen Jessieho a hromady inkvizitorských pohůnků, ale i silně poškodilo celou budovu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License