Jessie

„Lásko? Copak děláš?“
„Vařím.“
„No, jsem tu jen na skok.“1
- Jessie a Jessica Karnis

Jessie byl Mandalorian a člen Řádu Jediů. Měl tmavě hnědé vlasy, vousy a černé oči. Kamarádi mu říkali Starkiller, ale neměl tu přezdívku rád.

Historie

Narodil se někdy krátce před rokem 41 BBY na Mandalore a v raném věku byl odveden do Chrámu Jediů na Coruscantu.
Ještě jako padawan se zamiloval do Jessicy Karnis a navázal s ní intimní vztah. Roku 23 BBY se spolu nastěhovali do vlastního bytu mimo Chrám a Jessie občas potřeboval prášky na uklidnění2.
Roku 22 BBY se provalil jeho vztah s Jessicou a oba dostali ultimátum: buď oni, nebo Řád. Den před finálním rozhodnutím však vypukly klonové války a na jejich názor se už nikdo neptal. Byl poslán dobýt Miri Laris II, kde se střetl s admirálem Kato Morialem a v několika bitvách jej zahnal na ústup, ale z rozhodnutí armádního velení jej ponechali bránit planetu bez podpory, což vyústilo v obrat, kdy Kato republikové síly rozdrtil. Od masakru je uchránilo jen to, že se Jessie nabídl jako rukojmí výměnou za odchod republikových vojáků.
Strávil několik měsíců v zajetí, celou dobu bez možnosti kontaktovat Jessicu. Nakonec mu bylo Katem sděleno, že jeho zajetí bylo tak dlouhé, protože Republika nehodlala zaplatit výkupné a nijak o něm smlouvat. A že byl smazán ze záznamů Chrámu Jediů. Něco se v něm v tu chvíli zlomilo a netrvalo dlouho a dobrovolně nabídl své služby osobního strážce Katovi a přešel na druhou stranu barikády.
Po nějaké době shodou okolností padl do spárů Algernnon de Bray, kterou znal ze svých padawanských let a o které myslel, že je dlouho mrtvá. Nepodařilo se mu prokouknout jejím Silovým závojem, který skrýval její poddání se temné straně Síly, a nějakou dobu byl jejím pobočníkem až do chvíle, kdy byl v aréně na Roze-ba III poslán vypořádat se s s Chlouppkem3. Při střetu zjistil, kým Algernnon ve skutečnosti je a co provedla Jess. Spojil s chlupáčem síly a za pomoci Síly jej přiměl uniknout, zatímco on se postavil Algernnon.

Jak tato konfrontace dopadla, se přesně neví, ale Algernnon přežila a Jessie nakonec skončil na Dxunu, měsíci Onderonu, kde si postavil chatu a žil osamělým životem daleko od války a vzpomínal na šťastné chvíle těsně před válkou. Díky tomu přežil rozkaz 66 a podařilo se mu vycvičit v Síle Chadra-fana Asyrka Aatashu. Nakonec se svým padawanem podnikl nájezd na imperiální sklad s mapami starých mandalorianských vaultů. Mapy zničil, aby poklady jeho lidu nepadly do imperiálních rukou. Nakonec byl přemožen a na následky zranění zemřel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License