Jergo

„Budu to brát jako dovolenou.“
- Jergo, živnostník, se snaží myslet pozitivně poté, co ho odsoudili k nuceným pracím

Jergo byl měňavec uvězněný Impériem, který se stal Wyrrgyho přítelem. Později ho zradil, ale nakonec si uvědomil svou chybu a udělal správné rozhodnutí, které ho ale stálo život.


Jméno: Jergo
Rasa: měňavec
Datum narození: 47 BBY
Datum úmrtí: 5 BBY
Planeta úmrtí: Nar Shaddaa

Vzhled

Ve své původní podobě vypadal jako klasický měňavec, ale v reálu na sebe bral podobu, jaká se zrovna hodila. Mezi přáteli vypadal jako koktejl několika ras, které kombinoval dohromady.

Povaha

Obětavý důvěřivec, který měl rád svou práci a své povinnosti plnil na 130 %. Nepatřil k nejchytřejším, ale jeho nápady a řešení v sobě spojovaly jednoduchost a efektivitu. Pro svou horlivost si mnohdy nebyl schopný zavčasu uvědomit dosah svých činů. Nesnášel církve.

Rodina

Jeho rodiče byli vášniví chovatelé výstavních psů, jejichž prodejem se i živili.

Dovednosti

Jergo byl zručný zedník a obkladač a měl tolik zakázek, že nevěděl co dřív. Krátce byl u armádních záchranářů, takže uměl dobře střílet, poskytnout první pomoc a slaňovat a celkově se potýkat s přírodními překážkami. Uměl skvěle grilovat.

Životopis

Před rozkazem 66

Jergo pocházel ze stejné rasy jako On, ale na rozdíl od něj neprodělal těžké a nepřívětivé dětství. Od roku 29 BBY se živil jako obkladač a zedník a byl v tom dost dobrý.
Protože se chvíli hledal, přihlásil se roku 24 BBY k armádě, podělal základní výcvik a později se stal armádním záchranářem. Klonové války se jeho domovské planety ani okolních soustav netýkaly, a tak v nich nebyl nikdy nasazen.

Občanská válka

Roku 19 BBY opustil armádu a dal se zpět na živnost. Tentokrát ale létal po galaxii a nabízel své služby mimo rodnou hroudu.
Roku 13 BBY proběhla na Sermi'xu imperiální razie, po které došlo ke zdemolování jednoho činžáku a smrti několika jeho obyvatel. Aby se s následky nemusely vypořádávat úřady, byla vina svalena na Jerga, který dům kolaudoval několik měsíců předtím. Byl na něj vydán imperiální zatykač a brzy byl lapen jedním z lovců, předveden před soud a bez řádného procesu odsouzen na doživotí v imperiálním pracovním táboře na Fisupu VI.
V roce 10 BBY se sblížil s Wyrrgym a dostal možnost společně s ním, Deekem, Sadinem, Voh-Jinem a Gurrgurem utéct. Šance se chopil a se skupinou zůstal i na svobodě.
Roku 9 BBY mu Wyrrgy s Deekem nabídli místo v jejich nově založené přepravní společnosti a on souhlasil. O něco později pak pomáhal odboji se záchranou tří vysoce postavených důstojníků odboje. Při tomto úkolu se seznámil s Kodym a Pacclem.
Roku 8 BBY je ale čekalo větší sousto. Wyrrgy hodlal osvobodit jednoho vězně z vězeňské lodi Lictoru. Bylo to náročné, ale mise skončila úspěchem a vězněm se ukázal být mistr Jedi z dob Republiky, Woallc Con-Denyzz. Ten v ostatních rychle odhalil jejich potenciál v Síle a začal s jejich výcvikem na Unkanu 2. Jergo sice citlivý k Síle nebyl, ale skupinu i tak nadále následoval. Začal po nich pátrat inkvizitor Honndars.
Sadin byl o pár měsíců později zajat Inkvizicí a Jergo začal pochybovat o smyslu jejich snažení.
V tomto jeho vnitřním rozporu jej podporoval Gurrgur, který mu postupně vysvětlil, že Impérium je pro galaxii to nejlepší a jejich dosavadní snaha je tou největší hrozbou, která nakonec povede k strašnému a kataklyzmatickému dopadu na všechny. Obdivně pozoroval sebejistotu a vnitřní sílu, která v Gurrgurovi plála po přijetí těchto myšlenek, pomalu byl obrácen na temnou stranu Síly a také seznámen s Gurrgurovým tajemstvím, že je někdo jiný, a plánem nahnat skupinu i s mistrem Jedi do spárů inkvizice.
Tento plán ale nebyl realizován, neboť Woallc prohlédl Onovy úmysly. Oba museli uniknout z Unkanu 2. Jergo věřil lžím, které mu On předkládal, a navrhl lest, kterou by bylo možné oslabit celou skupinu, jejíž hlavní slabina se nacházela v obětavosti, kterou byli schopní pro své spolubojovníky projevit. Plán ale nevyšel tak, jak předpokládal a sám byl těžce raněn Voh-Jinem. On i On však stihli utéct a Jergo byl vysazen v nemocnici na Orminu, kde mu byla poskytnuta zdravotní péče.
Roku 6 BBY se již vyléčený snažil spojit s Onem, ale nedostalo se mu žádné odpovědi. Netušil, co dělat, a ze strachu, že nejspíš nebyl ani evidovaný u Inkvizice, se ani nehlásil u imperiálních úřadů, aby jej nezatkli jako uniklého vězně. Až po měsících potloukání se, ve strachu a na vlastní pěst, se mu On ozval a informoval ho o jejich novém pánovi inkvizitoru Tonewym. Jergo opět sekundoval Onovi v jeho plánech proti skupině, ačkoliv spíše zpovzdálí, než aby osobně zasahoval. Jeho zápal byl však uhašen v okamžiku, kdy byl Pacclo zabit a Kody krutě mučen.
Čím dál tím víc si uvědomoval, co ve skutečnosti temná strana obnáší, a nakonec procitl, když se mu do rukou dostaly výsledky vyšetřování masakru, který proběhl v sídle rodu Di-Bona a který měl na svědomí z velké části Wyrrgy, jenž propadl temné straně Síly.
Přál by si odtrhnout se od Rodyho, ale bál se o svůj život a hledat bezpečí u svých bývalých přátel se styděl. Zůstával tedy s Rodym a vyčkával na výhodný okamžik, jak mu uškodit a následně uniknout z jeho spárů. Následoval Rodyho na Nar Shaddaa, který chystal léčku na Wyrrgyho a ostatní. Pokusil se mu to překazit, ale selhal a když se pak v posledním pokusu snažil unikajícího Rodyho zastavit, byl jediným sekem světelného meče zabit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License