Jergo

citát
- Jergo

Jergo byl měňavec uvězněný Impériem, který se stal Wyrrgyho přítelem. Později ho zradil, ale nakonec si uvědomil svou chybu a udělal správné rozhodnutí, které ho ale stálo život.


Jméno: Jergo
Rasa: měňavec
Rok narození: 47 BBY
Planeta narození: ?
Rok úmrtí: 5 BBY
Planeta úmrtí: Nar Shaddaa

Vzhled

Ve své původní podobě vypadal jako klasický měňavec, ale v reálu na sebe bral podobu, jaká se zrovna hodila. Mezi přáteli vypadal jako koktejl několika ras, které kombinoval dohromady.

Povaha

Obětavý důvěřivec, který měl rád svou práci a své povinnosti plnil na 130 %. Nepatřil k nejchytřejším, ale jeho nápady a řešení v sobě spojovaly jednoduchost a efektivitu. Pro svou horlivost si mnohdy nebyl schopný zavčasu uvědomit dosah svých činů.

Rodina

pár řádků o rodině

Dovednosti

Zručný zedník, a obkladač. Uměl skvěle grilovat.

Životopis

Před rozkazem 66

Jergo pocházel ze stejné rasy jako On, ale na rozdíl od něj neprodělal tak těžké a nepřívětivé dětství. Vyrůstal v rodině šikovného řemeslníka, který si tykal se zednickou lžící a sádrokartonem.

Občanská válka

19 BBY
Zformování Impéria přihlížel s nevolí, ale nebyl bojovník a kvůli brilantní propagandě a cenzuře v tom žádnou tragédii nespatřoval. Létal po galaxii a pracoval na stovkách zakázek.

13 BBY
Na Sermi'xu proběhla imperiální razie, po které došlo ke zdemolování jednoho činžáku a smrti několika jeho obyvatel. Aby se s následky nemusely vypořádávat úřady, byla vina svalena na Jerga, který dům kolaudoval několik měsíců předtím. Byl odsouzen na doživotí v imperiálním pracovním táboře na Fisupu VI.

10 BBY
Během jeho uvěznění v pracovním táboře se sblížil s Wyrrgym a dostal možnost společně s ním a Deekem, Sadinem, Voh-Jinem a Gurrgurem utéct. Této příležitosti se neváhal chopit, a když se všichni společně dostali na svobodu, zůstal s nimi a stal se bojovníkem proti imperiální nadvládě.

9 BBY
Přes Wyrrgyho kontakt byli vysláni splnit důležitý úkol zaměřený na vysvobození tří vysoce postavených důstojníků odboje. Pro tento úkol spojili síly s Kodym a Pacclem.

8 BBY
Jergo s ostatními byl svolán Wyrrgym na naléhavou a tajnou poradu, kde jim představil svůj troufalý plán na osvobození jednoho vězně z Lictoru.
Mise skončila úspěchem a vězněm se ukázal být mistr Jedi z dob Republiky, Woallc Con-Denyzz. Ten v ostatních rychle odhalil jejich potenciál v Síle a začal s jejich výcvikem na Unkanu 2. Jergo sice citlivý k Síle nebyl, ale skupinu i tak nadále následoval. Začal po nich pátrat inkvizitor Honndars.
Sadin byl o pár měsíců později zajat inkvizicí a Jergo začal pochybovat o smyslu jejich snažení.

7 BBY
V tomto jeho vnitřním rozporu jej podporoval Gurrgur, který mu postupně vysvětlil, že Impérium je pro galaxii to nejlepší a jejich dosavadní snaha je tou největší hrozbou, která nakonec povede k strašnému a kataklysmatickému dopadu na všechny. Obdivně pozoroval sebejistotu a vnitřní sílu, která v Gurrgurovi plála po přijmutí těchto myšlenek, a pomalu byl obrácen na temnou stranu Síly a také seznámen s Gurrgurovým, tajemstvím, že je někdo jiný, a plánem nahnat skupinu i s mistrem Jedi do spárů inkvizice.
Tento plán ale nebyl realizován, neboť Woallc prohlédne Onovy úmysly. Ten na sebe vzal svou novou podobu Ferdenga a napadl mistra Jedi. Jergo si byl vědom toho, že se takovému nepříteli nemůže rovnat, a tak nachystal loď k případnému rychlému odletu. Jen díky tomu byl poražený On schopný uniknout následkům své zrady a Jergo odlétl pryč z planety.
Jergo věřil lžím, které mu On předkládal, a navrhl lest, kterou by bylo možné oslabit celou skupinu, jejíž hlavní slabina se nacházela v obětavosti, kterou byli schopní pro své spolubojovníky projevit.
Po schválení plánu Onem Jergo vyčkal na vhodnou příležitost a pak odeslal klamnou zprávu skupině, že byli Wyrrgy s Deekem zajati. Jak očekávali, skupina na sebe nenechala dlouho čekat a vtrhla se na místo domnělého držení zajatců. Na místě ale našli jen Jerga s Onem a dvojníka Wyrrgyho a Deeka. On dvojníky demonstrativně popravil, aby všechny emočně rozrušil a případně jim usnadnil cestu podlehnout temné straně Síly. Skupina zaútočila na Jerga s Onem, kterým na pomoc přispěchali připravené imperiální jednotky. Při bitvě byl Jergo odzbrojen, těžce raněn Voh-Jinem a začal se v proměnách potácet pryč. On byl poražen Kodym a spouštěl výbušniny, které měly za úkol zničit celou základnu. Jergo byl tou dobou už ve Voh-Jinově lodi a s Ferdengem se štěstím unikli.
Jergo byl s jeho těžkým zraněním vysazen v nemocnici na Orminu, kde mu byla poskytnuta zdravotní péče.

6 BBY
Vyléčený Jergo se snažil spojit s Onem, ale dostávalo se mu od něj pouze mlčení. Netušil, co má dělat, a ze strachu, že nejspíš nebyl ani evidovaný u inkvizice, se ani nehlásil u imperiálních úřadů, aby jej nezatkli jako uniklého vězně.
Až po měsících potloukání se, ve strachu a na vlastní pěst, se mu On ozval a informoval ho o jejich novém pánovi Rodym. Jergo opět sekundoval Onovi v jeho plánech proti skupině, ačkoliv spíše zpovzdálí, než aby osobně zasahoval. Jeho zápal byl však uhašen v okamžiku, kdy byl Pacclo zabit a Kody krutě mučen.
Čím dál tím víc si uvědomoval, co ve skutečnosti temná strana obnáší, a nakonec procitl, když se mu do rukou dostaly výsledky vyšetřování masakru, který proběhl v sídle rodu Di-Bona a který měl na svědomí z velké části Wyrrgy, jenž propadl temné straně Síly.

5 BBY
Přál by si odtrhnout se od Rodyho, ale bál se o svůj život a hledat bezpečí u svých bývalých přátel se styděl. Zůstával tedy s Rodym a vyčkával na výhodný okamžik, jak mu uškodit a následně uniknout z jeho spárů. Následoval Rodyho na Nar Shaddaa, kde Rody vtrhl na místo budoucího setkání skupiny a kde napadl Wyrrgyho. Jergo viděl příležitost a pokusil se Wyrrgymu v boji pomoci, ale oba byli přemoženi a vydáni Rodymu na milost.
Poté, co na místo dorazil zbytek skupiny, Rody zkompletoval superholocron a zahlédl galaktickou mapu se souřadnicemi planety Atalay. Jeho rozptýlení využil jak Jergo, tak skupina a došlo k boji. Rody byl zatlačen k ústupu. Jergo si uvědomoval důležitost jeho polapení a postavil se mu do cesty, ale jediným sekem meče ho Rody zbavil života.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License