Jerek

Jerek byla planeta nedaleko stanice Hubertův hrádek. Více než sedmdesát procent jejího povrchu pokrýval oceán, nacházelo se tam přinejmenším jedno přístavní město s půjčovnou swoopů a kolem bitvy o Yavin tam kdosi prováděl pravděpodobně nelegální těžbu krystalů kyber z mořského dna.

Historie

2. 7. 0 ABY ji navštívili Demonbacca, Champbacca a Fidorkka, kteří si všimli podezřelého provozu nákladních lodí, ale po krátké prohlídce přistávací plošiny, na níž došlo k překládce krystalů z ponorky na loď, se vrátili domů.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License