Jerek

Jerek byla planeta v sektoru Yminis ve Vnějším okraji, nedaleko stanice Hubertův hrádek. Více než sedmdesát procent jejího povrchu pokrýval oceán, nacházelo se tam přinejmenším jedno přístavní město s půjčovnou swoopů a žila tam početná populace Chadra-fanů, která vynalezla blecherovku.

Historie

Planeta byla objevena už před mandalorianskými válkami a nějakou dobu sloužila jako zdroj tritia, které se v tamní vodě vyskytovalo v relativně vysoké koncentraci. Těžební plošiny se však postupem času prodražovaly a význam planety klesal, až téměř upadla v zapomnění.
Přibližně rok před bitvou o Yavin se na planetě objevili prospektoři Kel-Morijského těžebního syndikátu, kteří našli na mořském dně ložiska krystalů kyber. Za maximálního utajení začali s odkupováním těžebních práv a vystěhováváním komunity rybářů, kteří bydleli na staré těžební plošině přímo nad ložiskem krystalů, a vlastní dobývání krystalů začalo zanedlouho.
2. 7. 0 ABY navštívili planetu Demonbacca, Champbacca a Fidorkka, kteří si všimli podezřelého provozu nákladních lodí, ale po krátké prohlídce přistávací plošiny, na níž došlo k překládce krystalů z ponorky na loď, se vrátili domů.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License