Jerek

Jerek byla planeta nedaleko stanice Hubertův hrádek. Více než sedmdesát procent jejího povrchu pokrýval oceán, nacházelo se tam přinejmenším jedno přístavní město s půjčovnou swoopů a žila tam početná populace Chadra-fanů.

Historie

Přibližně rok před bitvou o Yavin se na planetě objevili prospektoři Kel-Morijského těžebního syndikátu, kteří našli na mořském dně ložiska krystalů kyber. Za maximálního utajení začali s odkupováním těžebních práv a vystěhováváním komunity rybářů, kteří bydleli na staré ropné plošině přímo nad ložiskem krystalů. Těžba začala zanedlouho.
2. 7. 0 ABY navštívili planetu Demonbacca, Champbacca a Fidorkka, kteří si všimli podezřelého provozu nákladních lodí, ale po krátké prohlídce přistávací plošiny, na níž došlo k překládce krystalů z ponorky na loď, se vrátili domů.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License