Jeffry

Jeffry byl Ishi Tib z Tibrinu, obchodník. Bavilo ho smlouvání a ochotné protistraně byl schopný udělat velmi dobrou cenu, měl přehled o svých produktech a jednou za čas si rád dopřál trochu Janxovky s příměsí slané vody.

Historie

Vyklubal se roku 44 BBY ve společné líhni na domovské planetě a v komunální školce i škole se učil velmi dobře. Než nastoupil na vysokou školu, rozhodl se procestovat s batohem kus galaxie, aby případně našel inspiraci k dalšímu životu.
Nedostal se přitom ani za hranice sektoru Hadar a hned během první zastávky na planetě Parada byl tak mocně inspirován tamními kolovými stroji, že se rozhodl živit jejich výrobou a prodejem.1 Nechal se tedy zaměstnat místním závodem na jejich výrobu, přispěl svou inteligencí k rozvoji odvětví a nakonec se dostal i k tomu prodávání, což mu vydrželo dlouhá léta. Zatímco v počátcích mu Impérium nijak zvlášť nevadilo, pokračující útlak mu pomalu ale jistě snižoval příjmy a v roce 6 BBY byl prakticky odkázaný na úspory.
Při hledání nového zdroje příjmů navštívil Pokladnici luxusu a dostal tam od jednoho obchodníka s tryskami, co chtěl odcházet do důchodu, nabídku, aby odkoupil jeho živnost a pokračoval v ní. Jeffry zvážil všechna pro a proti a i když na to padl zbytek úspor, nakonec do toho šel2 a nelitoval. Na Pokladnici luxusu už zůstal, vyšvihl se na respektovaného obchodníka s tryskami a uzavřel i několik zajímavých obchodů přímo s Kel-Morijským těžebním syndikátem, takže problémy s placením nájmu rozhodně neměl a mohl si dovolit i občasnou modernizaci inventáře.
Na stanici byl přítomen i 3. 8. 0 ABY, kdy prodal trysky za osm set tisíc kreditů Leele. Účastnil se také pozdější předváděčky projektu Krtek, nicméně neinvestoval do něj nic, protože se obával jeho zneužití.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License