Jeffry

Jeffry byl Ishi Tib, obchodník s tryskami.

Historie

V roce 0 ABY nabízel své trysky, včetně těch nejmodernějších, na Pokladnici luxusu a prodal jich za osm set tisíc kreditů dvojici návštěvnic pozdější předváděčky projektu Krtek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License