Jefferson Starship

Jefferson Starship byla loď Dotta Foraiie, pojmenovaná po oblíbeném fetu závodníků na kluzácích. Nepatřila k nejhezčím a její posádka byla většinu času ráda za funkční primární systémy, ale byla relativně rychlá a žádný slušný člověk se na ni nevydržel koukat moc dlouho, což posádce usnadňovalo pašování. Pro hluk přístrojů a pípání alarmů se na ní moc nedalo spát a filtrace vody byla přinejlepším substandardní.

Historie

Původ lodi je nejasný, pravděpodobně z více než druhé ruky si ji někdy před válkou klonů pořídili Dott Foraii a Josh Cassady, kteří chtěli rozjet společný obchod. Později se k nim přidal droid HN-37.
Roku 22 BBY přistála v době občanské války na Generis s nákladem tabáku a alkoholu a během prodeje těchto komodit žoldákům se na palubu proplížila Cae Vitthar. Ta byla několik týdnů po odletu odhalena a v následujících čtyřech měsících tam uklízela a vařila.
Půl roku po Generis se posádka pokoušela vykrást blíže neurčený sklad, ovšem od zdroje dostala špatné kódy. Během pokusů o vyrovnání účtů se zastavili na Nar Shaddaa a pokusili se infiltrovat noční klub Modrá orchidej, ale operace se nezdařila a posádka byla zajata.
Barko Suka je ale místo popravy zaměstnal a od té doby trávila Jefferson Starship většinu času v doku.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License