Jeckl Nommod

„Čo bolo, to bolo, terazky som v piči."
- Jecklova poslední slova před popravčí četou

Seržant Jeckl Nommod byl člověk z Vortulo VII, důstojník 132. obrněné divize imperiální armády. Nebyl ošklivý, ale byl malého vzrůstu, jeho hlas byl nepříjemně vysoký a nohy měl mírně do O, přičemž si tyto kosmetické nedostatky kompenzoval prořízlou pusou, nemalými ambicemi a neovladatelným záletnictvím. Byl to egoista s nutkáním dokazovat ostatním včetně svých přátel svou mužnost, příležitostný alkoholik a silný kuřák.

Historie

Jeckl Nommod se narodil v roce 36 BBY do rodiny střední třídy na Vortulu VII, která ničím výrazně nevybočovala ze stínu svých sousedů. Rodina byla nejvíce pyšná na znalosti chovu treranských králíků a vojenskou kariéru jejich pradědečka Gildeberta Nommoda. Jeckl si díky tomu přál stát se také vojákem, ale kvůli jeho malému vzrůstu ho od toho jeho rodina odrazovala a on svůj sen na nějakou dobu uložil k ledu a věnoval se chovu králíků.
Vznik Impéria viděl jako příležitost, neboť silně militarizovaný režim téměř okamžitě nastartoval verbířské akce po celé galaxii s úmyslem co nejdříve vyměnit veterány z klonových válek. Jeckl se tak už v roce 18 BBY přihlásil na imperiální akademii a pro své fyzické předpoklady byl přiřazen k pluku tankistů. Navzdory mírným problémům s egoismem pak výcvik dokončil v běžném termínu a stal se plnohodnotným členem mobilního tankového praporu spadajícího pod 132. obrněnou divizi.
V následujících letech se účastnil několika ostrých střetů a za setrvalou příkladnou službu, potlačování nepokojů a zničení odbojové skupiny na Zufatu Prime byl v roce 11 BBY povýšen na seržanta a velitele praporu. Krátce nato však utrpěl těžké poranění nohy a byl převelen do imperiálního pracovního tábora Nihlus Hollow na Fisupu VI, kde po dobu rekonvalescence působil jako asistent velitele Curze Mirona.
Velitel Miron v roce 10 BBY za neznámých okolností zemřel a Jeckl přebral jeho pozici. Jen pár měsíců nato v táboře proběhla vzpoura vězňů, při které se Jeckl stal rukojmím Wyrrgyho a jeho bandy a spoutaný a odkázaný jim na milost opustil planetu jejich ukořistěnou lodí. Čekal smrt, ale byl vypuštěn v odpadkovém modulu nedaleko vesmírné oázy SpaceFoam ještě před opuštěním sektoru. Zachránil ho imperiální raketoplán a po výslechu a dokončení léčby nohy byl opět přiřazen ke svému sboru. Za vzpouru v táboře nebyl nijak potrestán, stal se velitelem výsadkových sil na ISD Nightsky a v následujících letech provedl množství manévrů na Ugiva Cortax.
V roce 7 BBY byl součástí výsadku, který doprovázel inkvizitora Honndarse na Miu Leptonis IV. V prvotních fázích operace velel jednomu z AT-AT a se svými jednotkami obklíčil starou enklávu, načež byl svědkem bitvy a sestřelil několik cílů, které jako iluzi vytvořil Woallc Con-Denyzz. Když bylo po všem, odcestoval s Nightsky na Coruscant a u příležitosti návštěvy galaktického města si u admirality podal žádost o přeložení na nějaké akčnější místo.
Jakožto válečnému hrdinovi mu bylo vyhověno, z Nightsky byl uvolněn a v následujících letech vystřídal několik působišť, kde se příležitostně dostal do ostré střelby.
V roce 4 BBY, během výkonu služby na planetě Idigaro, poznal v davu skupinu složenou z těch, kteří utekli z jeho tábora, a těch, které zahlédl v bitvě na Miu Leptonis. Nahlásil je a i jeho přičiněním byli všichni zatčeni a předhození před rychle svolaný imperiální tribunál, který vedl moff Werner Ronif a v němž Jeckl vystupoval jako korunní svědek. Po nečekaném sledu událostí se skupina osvobodila, zabila moffa i spoustu dalších imperiálů a unikla. Jeckl přežil, ale následné vyšetřování jej obvinilo z toho, že napomáhal skupině ve vraždě moffa Ronifa, a byl mu udělen trest smrti před popravčí četou, který byl vykonán ještě téhož roku. Stal se tak obětí justičního omylu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License