Japerun II

Japerun II byla druhá planeta soustavy Japerun. Na jejím povrchu se nacházela strategicky významná naleziště phrikitu.

Historie

V prvním roce války klonů měl pro tato naleziště pro Republiku získat generál Woallc Con-Denyzz se svou 92. obrannou flotilou, ovšem nepovedlo se mu to.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License