Japerun I

Japerun I byla první planeta soustavy Japerun. Malá, sluncem spálená a vesměs nehostinná.
Třetí měsíc války klonů tam došlo k bitvě mezi 92. obrannou flotilou pod velením generála Con-Denyzze a konfederační flotilou, které velel nejdřív admirál Hoba Gurwe a později Eko.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License